8.–10. 2. 2018

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Veletrh Solar Praha

TÉMATA VELETRHU: solární termika – fotovoltaika – biomasa – tepelná čerpadla – kogenerace - akumulace energie

 • veletrh Solar Praha (nyní 14. ročník) dlouhodobě podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologických materiálů s cílem šetřit energie a životní prostředí

 • v souběhu s největším veletrhem pro stavbu a renovaci střech Střechy Praha (20. ročník) přivádí na výstaviště vysoké procento odborných návštěvníků

 • kvalitní návštěvníci z řad široké veřejnosti, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, zástupci společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, správci objektů, majitelé rodinných domů, zástupci měst a obcí

 • v přípravě je doprovodný program, který se bude věnovat střešní fotovoltaice, akumulaci energie a dalším aktuálním tématům z oblasti výstavby, servisu a provozováním fotovoltaických elektráren, připojování a provozování malých zdrojů do distribuční sítě, možnostmi financování výstavby nových FVE, možnostmi optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny a systémů skladování energie z OZE a řadou praktických řešení pro energetickou soběstačnost.

 • jedním z hlavních témat veletrhu Střechy Praha a Solar Praha je význam střechy při tvorbě energetického konceptu budovy

 • program zahrnuje další semináře, přednášky a poradenství na aktuální témata z oboru                    

  • Novinky z oblasti střešní fotovoltaiky a akumulace energie
  • Konstrukční systémy a nejčastější chyby při instalaci solárních systémů na střeše i fasádě
  • Praktická řešení pro energetickou soběstačnost
  • Kritéria při výběru baterie pro skladování elektřiny z OZE v domácnostech
  • Možnosti financování výstavby nových FVE
  • Nové dotační tituly pro nové OZE a baterie
  • Na co si dát pozor při podání žádosti v programu Nová Zelená Úsporám
  • Zelené střechy a fasády
  • Poradenské centrum pro úspory energií a obnovitelné zdroje energie
  • Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze
  • 2. ročník projektu PURPO PRAHA z oblasti profesionální údržby a čištění povrchů, včetně moderních technologií údržby a čištění solárních panelů
 • zimní termín konání umožňuje ideální příležitost seznámit se v jednom čase a místě s trendy v oboru pro  nadcházející stavební sezónu

 • souběh s veletrhy Střechy Praha, Řemeslo Praha, Purpo Praha, For Pasiv a Cesty dřeva

 • doprovodný program pro odbornou i širokou veřejnost za účasti předních specialistů a uznávaných odborníků

 • možnost firemní prezentace formou přednášky, praktické ukázky

 • bezplatná poradenská centra s nezávislými odborníky

 • prestižní soutěže pro vystavovatele

 • soutěže o hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu

 • cílená reklamní kampaň

Přihláška k účasti ZDE

 

NOMENKLATURA veletrhu Solar Praha

S1 Alternativní zdroje energie
S1.1 Fotovoltaika
S1.1.1 Fotovoltaické elektrárny (návrh, realizace)
S1.1.2 Výroba fotovoltaických komponentů
S1.1.3 Servis a údržba fotovoltaických elektráren
S1.2 Solární termika
S1.2.1 Solární termické systémy (návrh realizace)
S1.2.2 Výroba komponentů solárně termických systémů
S1.3 Větrné elektrárny
S1.3.1 Návrh a realizace větrných elektráren
S1.3.2 Výroba větrných elektráren
S1.4 Využití biomasy
S1.4.1 Návrh a výroba tepláren a elektráren na biomasu
S1.4.2 Výroba komponent pro teplárny a elektrárny na biomasu
S1.4.3 Výroba a prodej biomasy
S1.5 Kogenerace
S1.5.1 Prodej a instalace kogeneračních jednotek
S1.5.2 Výroba kogeneračních jednotek
S1.6 Tepelná čerpadla
S1.6.1 Prodej a instalace tepelných čerpadel
S1.6.2 Výroba tepelných čerpadel
S1.6.3 Klimatizace a větrání
S1.7 Ostatní alternativní zdroje energie
S2. Akumulace vyrobené energie
S2.1 Akumulátory elektrické energie
S2.2 Akumulátory tepelné energie
S3. Úspory energií
S3.1 Nízkoenergetické a pasivní domy
S3.2 Energeticky šetrné spotřebiče
S3.2.1 Úsporné žárovky a zářivky, LED
S3.2.2 Energeticky šetrné domácí spotřebiče
S4. Financování, dotace
S5. Poradenství, odborné instituce, literatura

Záštity veletrhu