Přeskočit na obsah

Hlavní témata veletrhu

Velký výběr střešních krytin na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo
Veletrh Střechy-Solar-Řemeslo se zaměřuje na obory spojené se střechami, solárními systémy a dalšími technologiemi pro úspory energií. Své stálé místo má na veletrhu kvalitní řemeslo, špičkové nářadí a technika pro efektivní práci. Níže přinášíme přehled hlavních témat veletrhu.

Střešní krytiny pro šikmé a ploché střechy

Střechy šikmé i ploché jsou ochranou budov před všemi vlivy vnějšího prostředí. Mimo to jsou také důležitým designovým prvkem stavby a konstrukcí, které neustále procházejí inovacemi. Výběru krytiny je proto nutno věnovat pozornost a zohlednit především sklon střechy, hmotnost krytiny, klimatické podmínky, estetický vzhled a v neposlední řadě cenu. Veletrh je pro toto rozhodování ideální příležitostí, protože na jednom místě nabízí širokou škálu různých druhů střešních krytin. Najdete zde skládané pálené a betonové tašky, břidlici přírodní i umělou, moderní plechové krytiny hladké i profilované v imitaci klasických tašek, vláknocementové krytiny, asfaltové šindele a též hydroizolační pásy a folie pro ploché střechy.

Střešní okna a světlíky

Moderní střechy nad obytnými podkrovími se neobejdou bez střešních oken a světlíků. Propouštějí do podkrovních interiérů denní světlo, čímž vytvářejí zdravé vnitřní prostředí a přispívají k estetice a pohodlí prostoru. Tyto důležité prvky moderní architektury, které se střechami neodmyslitelně souvisí, jsou na veletrhu prezentovány v nejnovějších designech, energetických účinnostech a se širokou škálou doplňků, jako např. rolety, žaluzie nebo automatická ovládání.

Zelené střechy a fasády

Zelené střechy a fasády jsou odpovědí na rostoucí poptávku po udržitelnosti a ekologických řešeních. Spojují totiž architekturu a stavební konstrukce s přírodou. Výsledkem jsou řešení, která snižují tepelné ztráty budov, mají pozitivní dopad na mikroklima a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Na veletrhu se prezentují nejnovější trendy z této oblasti, a to jak samotné technologie, tak jednotlivé materiály, vegetační souvrství, drenáže a doplňkové komponenty. Přítomní odborníci pomohou s řešením praktických otázek, spojených s projektováním a budováním zelených střech i s následnou údržbou. Na veletrhu nechybí ani biosolární střechy jako nejnovější trend, který kombinuje zelenou střechu s fotovoltaikou.

Zadržování dešťové vody

Rozsáhlé plochy střech jsou ideálním prostředkem k zadržování dešťové vody, a tím odpovědí na varování odborníků, že důsledkem probíhající klimatické změny bude nedostatek vody. Proto je zadržování dešťové vody dalším tématem veletrhu, které souvisí jak se střechami, tak s udržitelností a ekologií. Veškeré informace o této problematice, včetně postupů pro získání státní podpory na využití srážkové a odpadní vody, nabídnou odborníci v poradenském centru. Připomenou zvýhodnění budov se zelenými střechami, které podstatně omezují odtok vody do kanalizace, nebo povinnosti u novostaveb v souvislosti se zadržováním dešťové vody.

Tepelné izolace a zateplovací systémy

Střecha musí budovu chránit před chladem a teplem, k čemuž slouží tepelné izolace a zateplovací systémy. Jsou proto nedílnou součástí veletrhu, jako klíčové komponenty pro udržení optimální teploty a celkového komfortu v interiéru. Neméně důležitý je jejich vliv na snižování energetické náročnosti budov. Veletrh nabízí možnost seznámit se na jednom místě s nejnovějšími izolačními materiály pro střechy i s technologiemi pro zateplování budov.

Terasy, pergoly, dřevěné konstrukce

Dřevo je úzce spjato s konstrukcí střechy, takže na veletrhu nemůže chybět. Navíc jsou dřevěné konstrukce celkově stále oblíbenější pro svou udržitelnost, estetiku a rychlost montáže. Na veletrhu najdete firmy, které dřevu rozumějí a nabízejí své know-how spojené se dřevostavbami a dřevěnými konstrukcemi. Nechybí zde ani komponenty pro stavbu dřevěných teras, pergol a další sortiment dřevěných prvků.

Zručnost mistrů pracujících se dřevem a výkonnost specializovaného nářadí můžete obdivovat na ploše věnované Festivalu dřeva. Zde po celou dobu veletrhu probíhají praktické ukázky řemesla a soutěže dovedností.

Nářadí, technika, drony, digitalizace

Nejen profesionálům, kteří střechy realizují, je určen segment veletrhu věnovaný nářadí a pracovní technice. Najdete zde přehlídku špičkového nářadí, strojů a techniky pro zrychlení a zjednodušení všech prací. Nechybí ani digitální technologie, které všechny činnosti ještě více zefektivňují a do budoucna představují obrovský potenciál. V oboru střech se uplatňují např. při detekci zatékání do plochých střech, v zaměřování střech a objektů pomocí dronů, pokračují digitálním zpracováním dokumentací všech stupňů, vizualizacemi a končí třeba automatickou přípravou dat pro CNC výrobu celých dřevostaveb. Špičkové digitalizované nástroje a nářadí se na veletrhu prezentují po boku tradičních řemesel, které je v praxi využívají stále častěji.

Solární systémy, fotovoltaika, tepelná čerpadla a další řešení pro úspory energií

Základním požadavkem naší doby je udržitelné bydlení, což znamená efektivně využívat obnovitelné zdroje a zajistit si energetickou soběstačnost. Proto jsou solární systémy, fotovoltaika a tepelná čerpadla klíčovými tématy veletrhu. Vycházíme tím vstříc nejen těm, kteří se rozhodují o využití dotací z programu Nová zelená úsporám, ale všem, kteří se chtějí zorientovat v nabídce. Na veletrhu jsou na jednom místě nejaktuálnější informace o solárních panelech, a navíc taky důležité instrukce pro jejich instalaci na střechách. Energetičtí odborníci zase poskytnou praktické rady, jak solární energii co nejefektivněji využít, a to jak domácnostem, tak i firmám.

Tématiku udržitelného bydlení doplňují tepelná čerpadla. Na veletrhu je důraz kladen především na odborné informace pro lepší orientaci v nabídce. Věnované jsou různým typům tepelných čerpadel, jejich výhodám a správnému použití.

Elektromobilita

Se střechami úzce souvisí mobilita, neboť materiál a pracovníky je třeba na stavbu nějak dopravit. Veletrh preferuje ekologická řešení, proto představí různé formy elektromobility a šetrné dopravy, novinky v oblasti hybridů a elektromobilů, včetně nabíjecí infrastruktury.

Doprovodný program

Veletrh není jen pestrou nabídkou výrobků, ale také nositelem nejnovějších informací z oboru střech a o všem, co s nimi souvisí. Proto je součástí veletrhu rozsáhlý doprovodný program, složený z konferencí, seminářů, diskusních setkání s odborníky a praktických ukázek řemesel. Zdrojem informací jsou i oblíbená bezplatná poradenská centra pro všechny oblasti výstavby.

Pro návštěvníky jsou vždy připraveny atraktivní soutěže o pěkné ceny. Nechybí ani soutěže pro vystavovatele, například soutěž o nejlepší exponáty Zlatá taška nebo soutěž o nejpoutavější expozice Expo Design Award.

Kromě výše uvedených základních tematických oblastí veletrhu zde najdete mnoho dalšího, například prezentaci Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR nebo organizace ČKAIT, kde jsou připraveni se vám věnovat.

Veletrh Střechy-Solar-Řemeslo je už 25 let centrem veškerého dění okolo střech. „ZASTŘEŠUJE“ nejen místo pro společnou prezentaci všech aktuálních novinek, ale především vytváří platformu pro setkávání a výměnu zkušeností. A to jak mezi koncovými zákazníky a firmami, tak mezi odborníky navzájem. Pravidelně začátkem roku se zde poprvé prezentují inovace a nové směry pro danou sezónu, které se týkají stavebnictví a řemeslných oborů i oblasti energetiky. Navštivte veletrh Střechy-Solar-Řemeslo a udělejte krok vpřed v souladu s moderními trendy a udržitelným rozvojem.

3 dny osobně na veletrhu a 365 dní na portálu NAŠE STŘECHA!

Přihláška k účasti

Podobné články

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit