Přeskočit na obsah

Společnost Střechy Praha s.r.o., Office Park Nové Dvory, Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Česká republika IČ: 26447126, DIČ: CZ26447126, zápis v obchodním rejstříku: C 82829, Městský soud v Praze (dále jen „správce“) užívá na těchto internetových stránkách soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení stránek, tvorbě nákupního košíku a dalším funkcím webu.

Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.dále jen „společní Správci“), používá na těchto webových stránkách soubory cookie za účelem zajištění funkčnosti webu (technické cookies), měření návštěvnosti webu a cílení reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a cílení reklamy jsou používány jen v případě, že k tomu udělíte výslovný souhlas. Technické cookies jsou použity na základě právních předpisů.
Tyto údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům analytických a reklamních nástrojů.
Naše webové stránky lze používat za sníženého uživatelského komfortu i v režimu, který neumožňuje ukládání souborů cookie.
Souhlas se zpracováním souborů cookie pro účely měření návštěvnosti webu a cílení reklamy.
Klepnutím na tlačítko „Ano, souhlasím“ v liště s upozorněním v dolní části webových stránek, znějícím „SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES“ udělujete souhlas společnosti Střechy Praha s.r.o., Office Park Nové Dvory, Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Česká republika.
(dále jen „společní Správci“), se zpracováním souborů cookie měření návštěvnosti webu a pro účely cílení reklamy, případně jen pro některé z těchto kategorií specifikované vámi v předvolbě souborů cookies. Souhlas udělujete na dobu uvedenou v Přehledu použitých cookies níže a můžete jej kdykoliv odvolat příslušným nastavením internetového prohlížeče.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • odvolat kdykoliv svůj souhlas,
  • požadovat informaci o tom, jaké tvoje osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii tvých osobních údajů,
  • požadovat přístup k tvým údajům, opravu či aktualizaci těchto, případně omezení zpracování těchto údajů,
  • požadovat výmazání tvých osobních údajů,

V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání tvých údajů se obrátit na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů.

Své dotazy či požadavky můžete adresovat na [email protected]

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit