7.–9. 2. 2019

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Projekt Purpo Praha

3. ročník projektu PURPO PRAHA v rámci veletrhů Střechy-Solar-Řemeslo Praha 2019!

3. ročník projektu z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů Purpo Praha se uskuteční 7.–9. 2. 2019 v PVA EXPO PRAHA Letňany v souběhu s 21. ročníkem největšího veletrhu pro stavbu a renovaci střech u nás a ve střední Evropě Střechy Praha, a dále s tradičními veletrhy Solar Praha Řemeslo Praha.

Loňský pilotní ročník zaznamenal úspěšný start tohoto projektu. Expozice firem z této oblasti byly doslova obležené návštěvníky. Po celou dobu akce bylo k dispozici poradenské Centrum profesionální údržby povrchů. Za hojné účasti posluchačů proběhl seminář věnovaný problematice údržby a čištění střech a fasád, připravený poutavou formou včetně fotografií a názorných videoukázek. 

Pilotní ročník se věnoval především údržbě střech a fasád. Nyní se zaměří více i na problematiku údržby vnitřních prostor a povrchů. Pro vlastníky a správce budov (bytových, občanských i rodinných domů), ale i projektanty je určen soubor přednášek na téma:
Vnitřní prostředí v budovách – vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu
Dozvíte se, jak provoz a údržba budov ovlivňuje zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, co je důsledkem defektů obálky budovy a chyb při zateplování, jak zajistit vyvážené mikroklimatické podmínky v budovách, jak řešit nadměrnou vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, jak je důležitá pravidelná údržba a revize spalinových cest. Zazní praktické příklady a možnosti účinného řešení defektů. Nebude chybět výčet odpovědností projektanta, realizátora a vlastníka objektů.

I v rámci třetího ročníku návštěvník získá odpovědi na nejčastější dotazy typu: Proč, jak často a kdy nejlépe je třeba střechy, fasády a ostatní povrchy čistit a udržovat? Lze nalézt v průběhu projektování a stavby způsob, jak zjednodušit budoucí potřebnou údržbu? Lze předejít náročné údržbě použitím moderních stavebních materiálů a technologií? Novinkou bude řešení problematiky údržby vnitřních povrchů a prostor, včetně průmyslových a výrobních hal, skladových prostor a dalších provozů, včetně jejich technické správy a uspořádání.

Technická správa, údržba a uspořádání vnitřních prostor průmyslových objektů:

 • údržba, čištění a úklid podlah průmyslových prostor a skladovacích hal (ruční a strojové čištění, impregnace podlah, speciální ošetření podlahových krytin pro odolávání znečištění a ošetření protiskluzovou úpravou)
 • odmašťování skladovacích, výrobních a montážních hal
 • čištění a úklid nepřístupných míst, stropních konstrukcí, regálových systémů a osvětlení z vysokozdvižných plošin nebo za pomoci horolezecké techniky
 • technická správa a uspořádání skladových prostor (regálové systémy, skladovací a manipulační technika)
 • dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • stroje a zařízení pro průmyslové čištění a úklid (průmyslové odsávače, filtry a podlahové mycí stroje)
 • čisticí technologie, mycí prostředky a chemie pro čištění, úklid a údržbu průmyslových prostor

Projekt je zaměřen na vlastníky a správce nemovitostí, odbornou stavební veřejnost a dodavatele materiálů, výrobků a technologií pro firmy zajišťující komplexní správu budov a majetků.

Cílová skupina: poskytovatelé služeb facility managementu, vlastníci a správci nemovitostí, vedoucí provozu a logistiky, provozovatelé ubytovacích, stravovacích a zdravotnických zařízení, veřejná správa, odborná stavební veřejnost (architekti, projektanti, stavební společnosti, řemeslníci).

HLAVNÍ TÉMATA PURPO PRAHA

 • údržba, čištění, nátěry a impregnace střech a fasád, ochrana proti graffiti
 • údržba budov a střech v zimě, odklízení sněhu a ledu, sněhové zábrany, topné kabely
 • výškové čištění budov, mytí oken a výškových prosklených ploch, čištění solárních panelů
 • moderní technologie čištění a renovace dalších vnějších povrchů
 • renovace dřeva, ochrana a sanace dřevěných nosných konstrukcí
 • údržba a úklid podlah a ostatních vnitřních prostor a povrchů, včetně průmyslových hal a skladových prostor
 • stroje a zařízení pro průmyslové čištění a úklid (vnitřní i venkovní), komunální technika
 • technická správa budov, úklidové služby, údržba zeleně a další služby facility managementu
 • hygiena, sanita, dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 • ochranné pracovní prostředky a vybavení, záchytné systémy, manipulační technika
 • profesní asociace, servisní organizace, vzdělávání, poradenství

Proč vystavovat na souboru veletrhů Purpo Praha – Střechy Praha - Solar Praha - Řemeslo Praha?

 • potenciál velkého zájmu návštěvníků, neboť projekt zaměřený na profesionální údržbu na českém trhu chybí, přitom má obrovskou důležitost a prolíná se do všech oblastí lidské činnosti
 • příležitost seznámit se na jednom místě s novinkami a trendy v oboru, sdílet vědomosti a zkušenosti z praxe a diskutovat nad aktuálními tématy
 • možnost být součástí souběhu atraktivních veletrhů, jejichž nomenklatura se vzájemně doplňuje a které přivádí na výstaviště kromě vysokého procenta odborníků i zájemce z řad široké veřejnosti
 • souběžné konání nejvýznamnějšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovace střech s pravidelnou účastí největších výrobců a dodavatelů z oboru
 • moderní výstavní haly s dobrou dosažitelností a kvalitním zázemím pro vystavovatele i návštěvníky
 • záštity a podpora od významných odborných a státních institucí
 • cílená mediální kampaň
 • prezentace oborových cechů, svazů a asociací
 • bohatý doprovodný program za účasti uznávaných odborníků
 • možnost firemní přednášky, praktické ukázky
 • bezplatná poradenská centra pro všechny oblasti výstavby, úspory energií a profesionální údržbu povrchů

Na Vaši účast se těší realizační tým veletrhu.

NOMENKLATURA projektu Purpo Praha

P1. Údržba a čištění střech a fasád a ostatních vnějších povrchů objektů
P2. Ochrana, údržba, sanace dřeva
P3. Údržba budov, zeleně a další FM služby
P4. Údržba a úklid vnitřních prostor a povrchů
P4.1 Podlahy
P4.2 Povrchy vnitřních konstrukcí
P4.3 Hygiena, sanita
P4.4 Čistící a úklidové stroje a prostředky
P5. Komunální technika, stroje a zařízení pro průmyslové čištění
P6. Ochranné pracovní prostředky a vybavení, záchytné systémy pro práci ve výškách
P7. Zajištění BOZP, vzdělávání, poradenství

Nomenklatura všech veletrhů ZDE

Záštity veletrhu