Přejít k hlavnímu obsahu

Veletrh Solar Praha

TÉMATA VELETRHU: solární termika – fotovoltaika – biomasa – tepelná čerpadla – kogenerace - akumulace energie

 • veletrh Solar Praha dlouhodobě podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologických materiálů s cílem šetřit energie a životní prostředí

Přihláška k účasti

Názory vystavovatelů

 • v souběhu s největším veletrhem pro stavbu a renovaci střech Střechy Praha přivádí na výstaviště vysoké procento odborných návštěvníků

 • více než 25 000 kvalitních návštěvníků z řad široké veřejnosti se zájmem o střechy, rekonstrukce a úsporné bydlení (vlastníci a provozovatelé veřejných budov, zástupci společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, správci objektů, majitelé rodinných domů, zástupci měst a obcí...)

 • součástí je doprovodný program, který se věnuje střešní fotovoltaice, akumulaci energie a dalším aktuálním tématům z oblasti obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) jako jsou výstavba, servis a provozování fotovoltaických elektráren, možnosti financování výstavby nových FVE, možnosti optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny a systémů skladování energie z OZE a řada praktických řešení pro energetickou soběstačnost

 • program zahrnuje aktuální témata z oboru                    

  • Novinky z oblasti střešní fotovoltaiky a akumulace energie
  • Konstrukční systémy a nejčastější chyby při instalaci solárních systémů na střeše i fasádě
  • Praktická řešení pro energetickou soběstačnost
  • Kritéria při výběru fotovoltaických panelů pro maximální výtěžnost střešní FTV elektrárny
  • Kritéria při výběru baterie pro skladování elektřiny z OZE v domácnostech
  • FVE v kombinaci s bateriemi a tepelným čerpadlem
  • Možnosti financování výstavby nových FVE
  • Nové dotační tituly pro nové OZE a baterie
  • Na co si dát pozor při podání žádosti v programu Nová Zelená Úsporám
  • Zelené střechy a fasády
  • Poradenské centrum pro úspory energií a obnovitelné zdroje energie
  • Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze
 • zimní termín konání umožňuje ideální příležitost seznámit se v jednom čase a na jednom místě s trendy v oboru pro  nadcházející stavební sezónu

 • souběh s veletrhy Střechy Praha, Řemeslo Praha, For Pasiv, For Wood, For Therm

 • doprovodný program pro odbornou i širokou veřejnost za účasti předních specialistů a uznávaných odborníků

 • možnost firemní prezentace formou přednášky, praktické ukázky

 • bezplatná poradenská centra s nezávislými odborníky

 • prestižní soutěže pro vystavovatele

 • soutěže o hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu

 • cílená reklamní kampaň

NOMENKLATURA veletrhu Solar Praha

S1. Alternativní zdroje energie
S1.1 Fotovoltaika
S1.1.1 Fotovoltaické elektrárny 
S1.1.2 Ostrovní systémy
S1.1.3 Výroba fotovoltaických komponentů
S1.1.4 Servis a údržba fotovoltaických elektráren
S1.2 Solární termika
S1.2.1 Solární termické systémy 
S1.2.2 Výroba komponentů solárně termických systémů
S1.3 Větrné elektrárny
S1.3.1 Návrh a realizace větrných elektráren
S1.3.2 Výroba větrných elektráren
S1.4 Malé vodní elektrárny
S1.5 Biomasa
S1.5.1 Výroba a prodej biomasy
S1.5.2 Kotle na biomasu
S1.5.3 Návrh a výroba tepláren a elektráren na biomasu
S1.5.4 Výroba komponent pro teplárny a elektrárny na biomasu
S1.6 Kogenerace
S1.6.1 Prodej a instalace kogeneračních jednotek
S1.6.2 Výroba kogeneračních jednotek
S1.7 Tepelná čerpadla
S1.7.1 Prodej a instalace tepelných čerpadel
S1.7.2 Výroba tepelných čerpadel
S1.7.3 Klimatizace a větrání
S1.8 Využití odpadního tepla
S1.9 Ostatní alternativní zdroje energie
S2. Akumulace vyrobené energie
S2.1 Akumulátory elektrické energie
S2.2 Akumulátory tepelné energie
S3. Úspory energií
S3.1 Úspora tepla – nízkoenergetické a pasivní domy
S3.2 Úspora elektřiny
S3.2.1 Energeticky šetrné domácí spotřebiče
S3.2.2 Úsporné žárovky a zářivky, LED, …
S3.2.3 EKO baterie a nabíječky, časovače
S3.3 Úspora vody
(EKO sprchové hlavice, perlátory, …)
S3.4 Produkty na solární energii
(solární svítidla, nabíječky, rádia, hračky)
S3.5 Šetrná doprava
(hybridy, elektromobily, elektroskútry, elektrokola, plyn, vodík, biopaliva, …)
S4. Financování, dotace
S5. Poradenství, odborné instituce, literatura

Nomenklatura všech veletrhů ZDE