Přeskočit na obsah
SZÚZ - sekce Zelené střechy

SZÚZ je dobrovolnou, nevládní, nezávislou zájmovou organizací, která byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.

Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. bez ohledu na velikost a formu vlastnictví.

Sekce Zelené střechy (ZeS)

při Svazu zakládání a údržby zeleně vznikla nová odborná sekce, jejímž cílem je systematická podpora kvalitního ozelenění střech a budov. www.zelenestrechy.info

ZeS sdružuje fyzické a právnické osoby, které podnikají v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a profesně se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech.

ZeS podporuje ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

 

www.szuz.cz

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit