Přeskočit na obsah

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Fakulta vychovává odborníky v duchu potřeb dnešní doby, se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Praha v oblasti stavebnictví nabízí velké příležitosti zaměstnání studentům již během studia. Firmy jako Metrostav nebo Skanska zavedly systém péče o tyto studenty. Studium tak získává novou dimenzi. Studenti mají řadu příležitostí strávit část svého studia také v zahraničí. Zlepší si jazykové znalosti a poznají nové prostředí.

Studijní programy jsou akreditovány jako inženýrské vzdělávání. Jeden z programů – Architektura a stavitelství – je však akreditován jako architektonické vzdělávání a jeho absolventi tedy získávají titul Ing. arch. Fakulta dbá soustavně o svůj rozvoj. Vznikají nové obory, které studentům umožňují přizpůsobit studium své přepokládané kariéře. Věříme, že i díky tomu bude studium na fakultě i nadále přitažlivé pro nadané a kvalitní studenty.

Finanční zdroje z výzkumu jsou dnes již na stejné úrovni jako zdroje za výuku. Podstatnou součástí výzkumu jsou studenti doktorských programů. V posledních letech výrazně vzrostl počet absolventů doktorského studia. Skvěle funguje výzkumné centrum CIDEAS. Zárukou dalšího dynamického růstu a rozvoje fakulty jsou noví mladí docenti i profesoři a zvyšování počtu společných výzkumných projektů s průmyslem. Formou doplňkové činnosti pomáhá fakulta průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

www.fsv.cvut.cz

ČVUT Fakulta stavební
ČVUT Fakulta stavební
Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit