Přeskočit na obsah

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Na veletrhu ČKAIT zajišťuje služby Stavebního poradenského centra.

Informace a odborné konzultace poskytují bezplatně nezávislí odborníci.

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

Odborná i široká veřejnost může získat informace a odborné poradenství ve všech oblastech a souvislostech výstavby:

 • právní předpisy ve výstavbě,
 • stavební technologie a provádění staveb,
 • nové stavební materiály a výrobky pro stavby,
 • provoz a udržování střech,
 • vady staveb,
 • energetika budov a snižování jejich energetické náročnosti,
 • kvalita vnitřního prostředí (plísně, chemické znečištění, alergeny, výběr materiálů),
 • autorizace ve výstavbě, oprávněné osoby pro navrhování, provádění a kontrolu staveb
 • bezbariérové řešení staveb
 • zádržné systémy proti pádu osob při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Součástí Stavebního poradenského centra je i:

 • prezentace a prodej odborné literatury
 • prezentace informačních systémů ve výstavbě
 • internetové připojení a vyhledávání relevantních informací
 • konzultační část

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM – odpovědi na nejčastější okruhy dotazů

 • Co musí obsahovat smlouva o dílo?
 • Co musím projednat na stavebním úřadu před zahájením stavby?
 • Jaká zjednodušení přináší novela stavebního zákona?Jak povolit rodinný dům?
 • Jak postupovat při změně stavby před jejím dokončením?
 • Společné povolení souboru staveb
 • Musím rodinný dům kolaudovat?
 • Potřebuji stavební povolení nebo ohlášení?
 • Jakých přestupků se může stavebník dopustit?
 • Jaký je rozdíl mezi stavebním, technickým a autorským dozorem?
 • Potřebuji pro stavbu rodinného domu nějaký dozor?
 • Kdo na stavbě pohlídá kvalitu prací?
 • Kdo je oprávněn provádět stavbu?
 • Kdo vypracuje projektovou dokumentaci?
 • Má stavebník nějaké povinnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (na střeše)?
 • Jak opravit střechu?
 • Musí být součástí střešního pláště parozábrana?
 • Výměna střešní krytiny v památkové zóně?
 • Jsou zakotveny požadavky na střechy a výrobky do nich zabudovávané v právních předpisech a normách?
 • Co neopomenout při půdní vestavbě?
 • Co to je zateplovací systém?
 • Jak dodatečně zateplovat?
 • Je dům s téměř nulovou spotřebou energie reálný?
 • Co znamená pasivní dům?
 • Jak postupovat při rekonstrukci domu?
 • Jak využít netradiční zdroje energie?
 • Kdo vypracuje průkaz energetické náročnosti (štítek)?
 • Co říká energetický štítek (průkaz energetické náročnosti budovy)?
 • Nejvhodnější způsob vytápění rodinného domu?
 • Co je rekuperace?
 • Jak předejít plísním při zateplení a výměně oken?
 • Jaký vliv má orientace stavby ke světovým stranám?
 • Jak odvětrat prostor s plynovým spotřebičem?
 • Co s dešťovou vodou?

www.ckait.cz

ČKAIT
ČKAIT
Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit