Přeskočit na obsah

Zadržování a využití dešťové vody

dešťovka - okap

Úspora pitné vody je jedním z důležitých celospolečenských témat a implementace řešení pro šetrné hospodaření s vodou je nezbytná. Proto se mění legislativa, zavádí se definice užitkové vody, zavádí se povinnost u všech novostaveb zadržovat dešťovou vodu nebo umožnit její zasakování a probíhají debaty nad dalšími potřebnými změnami v zákonech.

Ideálním prostorem k zachytávání srážek je STŘECHA a nadcházející ročník veletrhu se bude tématu zadržování dešťové vody a jejího následného využití intenzivně věnovat.

Na veletrhu se dozvíte

  • Jaká existují efektivní řešení zadržování dešťové vody pro budoucí použití
  • Jaká je definice pojmu „užitková voda“
  • Jaké parametry musí splňovat užitková voda pro využití k zalévání, splachování nebo praní
  • Pro koho je určen dotační program Dešťovka a jaké dokumenty jsou potřeba při podání žádosti
  • Jak se bude prokazovat, že upravená srážková voda je zdravotně nezávadná a nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví
  • Jak budou zvýhodněny budovy se zelenými střechami, které z velké části zamezují odtoku vody do kanalizace
  • Tyto a další dotazy zodpovědí odborníci v poradenských centrech na veletrhu Střechy Praha 2022.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ

MŽP do již účinného vodního zákona a návrhu nového stavebního zákona začlenilo pravidla pro nakládání se srážkovou vodou. Stavebníci budou muset dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně větších renovací stávajících budov.

Nejdříve je třeba zajistit vsakování na povrchu, odpar či akumulaci a využití jako užitkové vody v budově. Teprve pokud se prokáže, že něco takového není možné, může být povolen regulovaný odtok dešťové vody z pozemku. „Díky tomuto kroku MŽP bude v budoucnosti při výstavbě nebo větších rekonstrukcích více zohledněno efektivní využívání dešťové vody, což je v současnosti jeden z velkých nedostatků zejména u intenzivní zástavby v městském prostředí,“ podotýká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Připravuje se také změna vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která zvýhodní budovy se zelenými střechami.

Podobné články

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit