Přeskočit na obsah

První odborné záštity uděleny

Souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2023 byly již uděleny první záštity od významných institutů. Veletrhy se konají pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Další záštity poskytly odborné instituty, kterými jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (ČVUT v Praze – FSv), Institut pro testování a certifikaci a.s., divize Centrum stavebního inženýrství a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR).

Instituty jsou dlouholetými významnými partnery souboru veletrhů, jejichž zástupci se podílejí na přípravách doprovodných programů, včetně odborných konzultací v poradenských centrech. Na veletrhy aktivně zvou své členy, zástupce, studenty a další partnery z oboru. Velmi si vážíme této spolupráce a záštit, a těšíme se na společné projekty.

Soubor veletrhů podporuje řada dalších odborných institucí, svazů, cechů a asociací. O spolupráci s nimi Vás budeme průběžně informovat.

Podobné články

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit