Přeskočit na obsah

Odborné záštity uděleny

ckait poradenstvi
Vážíme si záštit od významných partnerů souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2022.

Záštity udělili tito partneři: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (ČVUT v Praze – FSv), Institut pro testování a certifikaci a.s., divize Centrum stavebního inženýrství, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Instituty jsou dlouholetými partnery veletrhu a jejich zástupci se podílejí na přípravách doprovodných programů, včetně odborných konzultací v poradenských centrech. Aktivně zvou na veletrh své členy, zástupce, studenty a další partnery z oboru. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společné projekty.

Soubor veletrhů podporuje řada dalších odborných institucí, svazů, cechů a asociací. O spolupráci s nimi Vás budeme průběžně informovat.

Podobné články

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit