Přeskočit na obsah

Názory vystavovatelů

Jak firmy hodnotí svou účast na souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2020 a 2019?

Jak veletrh Střechy Praha 2020 hodnotí vystavovatelé?

ABC American Bohemian Corporation, s.r.o. – Ing. Radim Otýpka (obchodní manažer, technik Lomanco)

Naše firma se veletrhu Střechy Praha zúčastnila letos po dvacáté. Je to pro nás stěžejní veletrh, kde se potkáváme se spoustou obchodních partnerů a s konkurencí na jednom místě. I letos byl veletrh velmi přínosný a těšíme se na další ročník.

 

Ardon Safety s.r.o. – Lubomír Winkler (produktový specialista)

Za vystavovatele Ardon Safety oceňuji především vynikající skladbu návštěvníků. Nejedná se primárně o školy, důchodce a kutily, jak to mnohdy na menších výstavách bývá, ale dominují zde menší firmy a živnostníci, kteří mají o vystavované produkty seriózní zájem. Tato skupina hledá vhodné řešení v poměru kvality a dostupnosti ceny, a to jim jsme jako Ardon Safety schopni nabídnout.

 

Besk, spol. s r.o. – Petr Chvojka (obchodní oddělení)

Veletrh je pro nás klíčový, na jiné výstavy nechodíme. Pořadatelé mají vše propracováno do posledního detailu. Určitě se zúčastníme příštího ročníku 2021.

 

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – Jakub Nepraš (člen představenstva)

Dlouhodobá a příjemná spolupráce s organizátory veletrhu Střechy Praha se projevila i v posledním ročníku. Cech měl opět velkorysý prostor pro ukázky řemesel. V centru prostoru vyhrazeného řemeslům byla aréna, kde se odehrávaly soutěže i odborné přednášky. Byla volně přístupná ze všech stran a to bylo super! Vhodně zvolená zvuková i obrazová technika vyhovovala jak posluchačům, tak i vystavovatelům. V aréně bylo pořád plno. Přednášky byly zajímavé, soutěže veselé a pohodové. Všeobecnou spokojenost charakterizuje zážitek, kdy maminka stihla v hledišti při sledování soutěže nakojit miminko. Těšíme se, že příští ročník bude zase příjemný, zajímavý a hojně navštívený.

 

Česká fotovoltaická asociace, z.s.

Tomáš Baroch (tajemník)

Veletrh Solar Praha 2020 mě velice mile překvapil nebývalou účastí a zájmem návštěvníků. Fotovoltaika je opět v módě a jistě to potvrdí i příští ročník.

 

GreenVille service s.r.o. – Ing. Pavel Dostal (jednatel)

Na stánku odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně jsme se setkávali se zájemci především z řad investorů – stavitelů domů. Rok od roku je znát, že zelené střechy přitahují větší a větší pozornost, lidé jsou již vybaveni základními informacemi a hledají odpovědi na specifické problémy. Také u ostatních vystavovatelů je znát zájem o obor a přibývá nových řešení i firem v oboru.

 

Gutta ČR – Praha spol. s r.o – Marek Fiala (obchodní zástupce)

Veletrh byl pro nás úspěšný, budeme se účastnit i příští rok.

 

KM Beta, a.s. – Ing. Martin Urbanec (technický poradce)

Jako každý rok jsme se zúčastnili výstavy Střechy Praha 2020 s cílem ukázat některé novinky a hlavně oslovit potencionální stavebníky s nabídkou svých produktů pro celou hrubou stavbu. Hlavní představenou novinkou byla nová povrchová úprava, která byla zapojena do soutěže Zlatá taška. Moderně pojatý stánek přilákal velké množství návštěvníků, kde jim techničtí poradci a regionální manažeři byli připraveni poskytnout veškeré informace. Vzhledem ke každoroční vysoké návštěvnosti, která jen potvrzuje velký zájem veřejnosti o tento typ výstavy, se podařilo zástupcům firmy KM Beta oslovit a zaujmout hodně potencionálních zákazníků a vytvořit si tak dobrý základ úspěšného prodeje svých produktů pro letošní rok.

 

MADT a.s. – Ing. Ladislav Kriegisch (produktový manažer)

Účast na veletrhu Střechy Praha 2020 hodnotíme kladně. Jako každý rok byl veletrh na vysoké úrovni, ať už v rozsahu, organizaci či reklamě, tak rovněž po stránce návštěvnosti, která byla opět značná. Velmi kladně hodnotíme také pestré spektrum zákazníků – od realizačních firem, architektů a projektantů, až po majitele rodinných a bytových domů. Pro naši společnost, která na český trh dodává střešní systémy značky Firestone Building Products, je veletrh Střechy Praha důležitou součástí obchodní a marketingové činnosti.

 

Mediterran CZ s.r.o. – Ing. Pavel Suchánek (jednatel společnosti)

Veletrhu Střechy Praha se s jednou výjimkou zúčastňujeme pravidelně od roku 2008. Je to jedinečná příležitost, jak se počátkem roku setkat se všemi střechaři a zároveň předvést novinky na novou sezonu. Letošní ročník byl opět vydařený, návštěvnost byla větší než v předchozím roce. Vzhledem k situaci, která krátce po skončení veletrhu nastala vlivem koronaviru, si jistě každý, kdo se zúčastnil, ještě více uvědomil důležitost tohoto již tradičního veletrhu. Věřím, že příští ročník se uskuteční bez omezení návštěvnosti.

 

Richter-Pizarras s.r.o. – Mgr. Ing. Zbyněk Richter (spolumajitel)

Nerad hodnotím jakoukoliv účast na veletrhu, protože segment střešní břidlice je specifický, doba od prvního kontaktu k realizaci zakázky je mnohdy věcí několika let. Návštěvou veletrhu se potenciální zákazník teprve orientuje jak cenově, tak o technických možnostech krytí a skladby střechy. Podstatná je návštěva veletrhu stálých partnerů a odběratelů, se kterými není příležitost se během roku setkat. Naše účast na veletrhu Střechy 2020 tak byla standardní jako v minulých letech.

 

Rockwool, a.s., a Rockwool Slovensko s.r.o. – Mgr. Peter Kriško, MBA (sales manager)

Společnost Rockwool vystavuje na veletrhu Střechy Praha již řadu let. Tohoto významného stavebního veletrhu, který je největším veletrhem v oblasti střech v Čechách a střední Evropě, se účastníme pravidelně. I v letošním roce byl veletrh na velmi vysoké úrovni. Mezi vystavovateli jsme mohli vidět nejvýznamnější výrobce a dodavatele jak střešních, tak i dalších stavebních materiálů, rovněž řadu řemeslníků. Viděli jsme mnoho produktových novinek a zajímavých expozic. Účast na veletrhu Střechy Praha nám umožňuje prezentovat naši značku. Letošní prezentace byla spojením ukázky produktů z minerální vlny s promítáním zajímavých videí, souvisejících se zateplováním a výhodami, které izolace z nehořlavé kamenné vlny přinášejí. Letošní ročník hodnotíme velmi pozitivně. Vysoká návštěvnost veletrhu se projevila i zvýšeným zájmem o naše izolace a řešení. Stavební veletrh je rovněž atraktivním místem, kde se pravidelně setkáváme s našimi významnými obchodními partnery. Oceňujeme také spojení veletrhu s odbornou konferencí Izolace, které se každoročně účastníme a jsme jejím dlouholetým partnerem. Závěrem bych shrnul, že stavební veletrh Střechy Praha je ideálním místem nejenom pro prezentaci značky a oslovení potenciálních zákazníků, ale zároveň i pro upevnění vztahů s obchodními partnery. Těšíme se na další ročník veletrhu.

 

SEMACZ s.r.o. – Jiří Bartoš (jednatel)

S letošním ročníkem veletrhu jsme opravdu spokojeni. Jedná se o jediný veletrh v Čechách a na Slovensku, kterého se v rámci naší práce účastníme. Navíc má již od loňského roku, na rozdíl od všech ostatních, vzestupnou tendenci, a to co do počtu návštěvníků, tak i vystavovatelů a úrovně veletrhu. Myslím, že je na zvážení, zda by neměl být v budoucnu rozšířen o další den – z letošního ročníku mám pocit, že jsme nestihli vše vyřídit a že tam byl mnohem větší potenciál klientů než bylo zvládnutelné za ty 3 dny obsloužit. Jsme rádi, že jsme se veletrhu opět mohli zúčastnit a pro příští rok jsme si již rezervovali stejnou plochu. Snad se aktuální, setkáním nepřející situace do té doby vyřeší a znovu se na výstavišti potkáme.

 

SFS Group CZ s.r.o. – Guillaume Pasquier (jednatel)

Veletrh byl pro nás přínosný. Tento veletrh je pro mě jediný v ČR, kterého má význam se účastnit. Proto zde vystavujeme už dlouho – asi 15 let, i když ne pravidelně. Vždy se rozhoduji podle toho, jestli máme nový výrobek nebo ne. Letos nám veletrh hodně pomohl se zavedením nového systému na trh. A hlavně, vyhráli jsme s ním i Zlatou tašku! Krásná reklama! Přístupu a práce organizátorů si také velice cením.

 

Smart Construct Technologies – zaměstnanecký tým

Veletrh Střechy Praha 2020 byl pro naši společnost dobrou zkušeností. U stánku byl o náš kazetový systém vegetačních střech Sky Garden velký zájem. Těšíme se na další kvalitní střechy v souladu s přírodou a děkujeme organizátorům za tuto akci!

 

STAV-INVEST, střešní systémy, s.r.o. – Ing. Vratislav Kroc jr. (provozní ředitel, jednatel)

Veletrhu Střechy Praha se účastníme každoročně a jsme spokojeni. Během akce nás pravidelně navštěvují realizační firmy, pro které jsme zřídili vlastní restauraci. Získáme také mnoho koncových zákazníků, kteří přijdou na veletrh za informacemi.

 

Střechy Comax – Mgr. Lenka Balousová (marketing manager)

Tak jako uplynulé roky výstavy, i tento ročník byl pro naši firmu důležitý a byl úspěšný – dostali jsme se na ideální velikost výstavní plochy (70 m2), která nám umožňuje představit celé naše střešní portfolio na jednom místě a zároveň v krátkém čase plnohodnotně obsloužit velký počet zákazníků. Velmi nám přitom vyhovuje a návštěvníkům pomáhá dobře zvolená poloha stánku mezi našimi konkurenty v hale 3, s níž počítáme i příští rok. Návštěvník má díky tomu možnost vidět a porovnat různé možnosti střešního krytí efektivně – na jednom místě. Letos jsme pro návštěvníky našeho stánku uspořádali vlastní losovací soutěž, v níž nehrály roli vědomosti ani tipování, nýbrž čisté štěstí. Každopádně oficiální doprovodný program výstavy, kde šanci návštěvníka na výhru krytiny zvyšuje správný tip v soutěži, vnímáme pozitivně a třeba do ní sami v budoucnu naši krytinu značky Střechy Comax přihlásíme – vedle klasické pálené tašky se tak v soutěži poprvé objeví i moderní plechová krytina. Tato novinka, která nabídne zájemci o novou střechu zajímavou alternativu, může mít pozitivní dopad na návštěvnost celého veletrhu, jak se letos ukázalo už v malém měřítku na našem stánku.

 

Topwet s.r.o. – Ing. Martin Pánek (technický ředitel)

Veletrh Střechy Praha je dnes již brán jako tradiční veletrh a jen málokterá firma ze střechařského oboru si dovolí na této akci chybět. Pro naši společnost to není jenom o prezentaci novinek, kterých každoročně chystáme dost, ale především je to pro nás společenská událost. Využíváme ji k setkání s významnými obchodními partnery, se kterými můžeme rozebrat důležitá témata a zpětnou vazbu dřív, než se naplno rozběhne stavební sezóna. Naše společnost se také dlouhodobě věnuje osvětě, a proto oceňujeme snahu organizátorů o vytvoření doprovodného programu se zaměřením právě na osvětu. Jedině díky ní se totiž dlouhodobě snižují rizika chyb na stavbě, a to v dobách, kdy mají firmy problém sehnat zaměstnance, bereme jako zásadní postoj. Veletrh tedy opět naplnil naše očekávání a do dalších let přejeme veletrhu Střechy Praha, aby opět dokázal tematicky reflektovat aktuální dění na trhu, a tím si udržel jak prestiž, tak přízeň zákazníků.

Velux Česká republika, s.r.o. – Radka Kocandová (senior marketing specialist)

Střechy Praha jsou pro nás významným eventem pro příležitost setkání s B2B partnery. Letos jsme měli možnost slavnostně představit několik novinek, jak v rámci střešních oken, tak i stínicí techniky. Zároveň jsme zde oslavili krásných 30 let fungování naší lokální pobočky Velux. Veletrh se vydařil. Samozřejmě nás těšilo, že díky atraktivnosti vystavení a skvělé práci kolegů byl stánek celé tři dny zaplněn návštěvníky.

 

Wienerberger s.r.o. – Tondach – Andrej Kuba (projektový manažer)

Pro značku pálené střešní krytiny Tondach představuje jediná výstava v roce zaměřená na odbornou střechařskou veřejnost výjimečnou příležitost pro prezentaci našeho portfolia a novinek této cílové skupině. Únorový termín konání akce je velmi vhodně zvolený vzhledem k teprve se rozjíždějícím stavbám, kdy mají pokrývači, další odborníci i koncoví zákazníci čas čerpat zde inspiraci na nadcházející stavební sezónu. Letos jsme zaznamenali velkou účast jak zmiňovaných odborných řemeslníků, tak koncových zákazníků. Osobně vnímám výrazný posun v tomto oboru, spočívající v neotřelém způsobu prezentování výrobků i rozvíjející se digitalizace – např. digitální zaměření střech, technické příručky formou aplikace do chytrých telefonů a tabletů atp. Nicméně se jedná o formu hodnocení, a tak musím konstatovat, že už nějakou dobu postrádám výraznější propagaci této výstavy směrem ke koncovým zákazníkům. Uvítal bych více billboardů a vyšší frekvenci rozhlasových spotů a možná i zařazení nějakých dalších forem online propagace cílící na koncové zákazníky.

 

Wienerberger s.r.o. – Tondach – Vít Jirkovský (ředitel rozvoje služeb)

Jako zástupce výrobce pálené střešní krytiny Tondach samozřejmě sleduji trendy a také občas monitoruji a navštěvuji jiné, zahraniční výstavy. Mám tedy možnost srovnání. Vnímám, že se výrazně zvedla úroveň designových prvků výstavy – tedy expozic a stánků jednotlivých vystavovatelů, zejména leadrů v oboru střech. Porovnávám-li například s mezinárodním stavebním veletrhem v Německu BAU München, jsou stánky graficky i vizuálně velice povedené. Když to vezmu z pohledu návštěvníka, velmi oceňuji přehledné členění jednotlivých sekcí a oborů dle typu nabízeného portfolia, je to praktické a užitečné. Každoroční očekávání převratných novinek se sice ve střechařském ranku obvykle nekoná, nicméně trendy směřují ke stále designovějším prvkům a objevuje se větší příklon k ekologické a ekonomické stránce produktů. Nesmím opomenout hlavní taháky výstavy, na které se soustředí většina vystavovatelů, tedy neustálé vylepšování nebo přinášení zcela nových technologických postupů, ruku v ruce s finančními úsporami pro koncové uživatele.

Jak veletrh Střechy Praha 2019 hodnotí vystavovatelé?

Radka Kocandová, event marketing coordinator, Velux Česká republika, s.r.o.

Společnost Velux vystavuje na veletrhu Střechy Praha pravidelně každý rok. Naši letošní prezentaci jsme pojali velice kreativně, jako představení komplexního řešení prosvětlení bungalovů skrz vazníkový krov. Díky tomuto atraktivnímu pojetí i rekordní návštěvnosti letošního ročníku bylo na našem stánku celé tři dny opravdu rušno. Veletrh Střechy Praha je jediný svého druhu v ČR, proto se tady rádi setkáváme zejména s našimi obchodními partnery. Krásnou tečkou za letošním veletrhem bylo čestné uznání v soutěži Zlatá taška za exponát Velux Active Řídicí jednotka vnitřního prostředí.

 

Ing. Lubomír Kodad, country manažer pro ČR a SR, Roto střešní okna, s.r.o.

S naší účastí na letošním veletrhu Střechy Praha jsme velmi spokojeni. Cíle naší účasti byly splněny, resp. dokonce překročeny. Potěšitelná byla celková účast i profil jednotlivých zákaznických skupin. Návštěvníci projevili zájem o celou nabídku naší společnosti, v řadě případů se podařilo i projednat zajímavé poptávky na větší projekty. V rámci dotazníkové ankety jsme potěšeni jednoznačně pozitivním hodnocením našeho vystoupení na tomto veletrhu od našich stávajících i potenciálně nových zákazníků. Budeme se těšit na další podobné akce.

 

Hana Janoušková, sales manager, Weto AG

Na veletrhu Střechy Praha 2019 jsme se ocitli tak trochu „omylem“. Po zrušení veletrhu Dřevostavby 2019 jsme urychleně hledali náhradu pro setkání s našimi stálými klienty, stejně jako možnost navázat nové kontakty. Veletrh nás překvapil v mnoha oblastech:

– Naprosto profesionální a rychlé jednání ze strany pořadatelů, kteří se „na poslední chvíli“ vzhledem ke zrušení Dřevostaveb vypořádali s náborem vystavovatelů, se kterými nepočítali.

– Velmi dobré oborové členění a důraz na jejich propagaci

– Vysoká návštěvnost a zájem vůbec o tento veletrh

– Mnoho nových zajímavých kontaktů a setkání

Nás jako vystavovatele do budoucna přesvědčili a snad přesvědčí i další vystavovatele. Věříme, že úroveň veletrhu bude jen stoupat, nikoliv upadat jako v jiných případech…

 

Miroslav Spousta, produktový manažer, Tart, s.r.o., divize Termoreflexní stavební fólie

Jelikož jsem byl (jako jediný z naší společnosti) na veletrhu přítomen po celou dobu jeho trvání, cítím se kompetentní k odpovědi. Osobně hodnotím celkovou úroveň jako velmi vysokou (na české i evropské poměry), navštívil jsem tento veletrh poprvé asi před 15 roky a úroveň je s odstupem času neporovnatelná. Mezi vystavovateli nechyběl nikdo z významných výrobců stavebních materiálů, a to nejen z oboru střech. Veletrh se může pyšnit i rekordním počtem návštěvníků, zejména z řad stavebníků rodinných domů, stavebních firem, projektantů, architektů i pedagogů stavebních škol. Z pohledu naší společnosti byl veletrh, vzhledem k velmi dobré úrovni a počtu návštěvníků, samozřejmě přínosný. Naše výstavní expozice se těšila z mimořádně vysokého zájmu návštěvníků, ze kterého již dnes vzešlo několik zajímavých projektů. Z hlediska ekonomické návratnosti je hodnocení veletrhu předčasné, protože např. celá řada zájemců z řad stavebníků řeší v tento okamžik stavební povolení či projektovou dokumentaci a objednat naše produkty může až s odstupem jednoho roku. Přesto považuji naší účast na tomto veletrhu za jedinečnou příležitost nejen k přímému zisku, ale zejména k velmi účinné propagaci naší značky. Vyjádřeno tedy jednoduchou větou – jsme naprosto spokojeni.

 

Ing. Vratislav Kroc jr., provozní ředitel, jednatel, Stav-Invest, střešní systémy, s.r.o.

S veletrhem jsme spokojeni. Očekáváme dostatečný objem zakázek, které veletrh více než zaplatí. Jako obchodní firma toto můžeme i dobře měřit. Spousta obchodních partnerů (Bramac, Tondach, KM Beta apod.) posílá případné zájemce o materiál k nám. Na druhou stranu také těžíme z opakované účasti (od vzniku veletrhu). Nejen, že si nás pamatují zákazníci, ale také jsme se naučili pracovat s prostorem stánku a instruujeme správně mužstvo, které stánek obsazuje. Se stánkem jsme dlouhé roky experimentovali a zkoušeli, co funguje a co ne. Udělali jsme mnoho chyb, které jsme během minulých ročníků tvrdě „zaplatili“. Plánujeme se i nadále účastnit všech budoucích veletrhů.

 

Ing. Martin Urbanec, technik, KM Beta, a.s.

Střechy Praha je největší specializovaný veletrh u nás, kterého se pravidelně zúčastňujeme a který nám dává vždy možnost prezentovat naši značku. Letos jsme opět seznámili návštěvníky s našimi standardními výrobky, ale i novinkami, které doplňují a rozšiřují náš sortiment. Díky veletrhu jsme upevnili vztahy se stávajícími partnery a také získali i nové zákazníky. Díky výstavě si všichni mohli naše výrobky a novinky prohlédnout a zvážit jejich využití v nadcházející stavební sezóně 2019.

 

Antonín Šilhavík, technik, BeA CS, spol. s r.o.

Letošní účast na veletrhu Střechy Praha 2019 hodnotíme velmi pozitivně, a to z několika níže uvedených důvodů:

– Náš stánek navštívilo mnoho návštěvníků, a co ještě pozitivnější, že většina z nich měla dotazy a poptávky relevantní k našim produktům

– Portfolio návštěvníků bylo poměrně dobře rozloženo jak mezi návštěvníky z Čech, tak i z Moravy

– Velmi přínosná byla i účast výrobců dřevostaveb na veletrhu, z nichž většina jsou naši stávající zákazníci, které jsme mohli navštívit a rozvíjet s nimi další vztahy

– Výrobce dřevostaveb, kteří nejsou našimi zákazníky, jsme měli příležitost oslovit a představit jim naše produkty

– Ihned na místě jsme zrealizovali několik objednávek, a to jak na přístroje, tak i na spojovací materiál

– Získali jsme několik nových zákazníků

Z těchto důvodů vnímáme veletrh Střechy Praha 2019, jako velmi pozitivní a přínosný. V příštím roce bychom se jej jistě zúčastnili znovu.

 

Kateřina Veverková, marketing, Satjam, s.r.o.

Naše společnost Satjam se stala již tradičním vystavovatelem, účast na 21. ročníku tak pro nás byla samozřejmostí. Velmi nás těší vzrůstající návštěvnost, letos rekordní, což má pozitivní vliv i na náš vývoj a obchodní aktivity. Stručně tedy, jsme velmi spokojeni, a těšíme se na další ročník.

 

Ing. Vladimír Soukup, jednatel, Fenestra střešní okna, s.r.o.

Veletrh Střechy Praha patří mezi naše významné výstavy a už od prvního ročníku bylo zřejmé, že nezůstane pouze u jedné naší účasti. Jsme každoročním vystavovatelem, kdy veletrhem Střechy Praha pravidelně „startujeme“ nový rok. Veletrh využíváme nejen k seznámení široké veřejnosti s naším sortimentem a novinkami, ale zimní termín konání výstavy nahrává i k setkání s našimi odběrateli, mezi které patří i řada pokrývačů a klempířů, kteří využívají „mrazivého“ volna k návštěvě veletrhu. Ročník 2019 se určitě vydařil. Zaznamenali jsme vyšší počet návštěvníků, ale i zvýšený zájem o námi vystavovaná střešní okna Fenestra.

 

Ing. Michal Ponec, marketing, Betonpres, a.s.

Účast na veletrhu je pro naši firmu přínosem zejména z důvodu neformálního setkání s velkým množstvím našich obchodních partnerů z řad realizačních firem.

 

Karin Alexandrová, marketing, Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Veletrh Střechy Praha považujeme nejen za možnost prezentace našich systémů široké veřejnosti, ale také za možnost setkání se s odborníky z řad řemeslných firem, které s námi spolupracují. Každoročně jim na tomto veletrhu představujeme novinky z našeho sortimentu. Realizačních firem, které jsme měli možnost takto oslovit, byl opět velký počet. Několik soukromých investorů nás na základě návštěvy tohoto veletrhu již poptalo se zakázkou, což je pro nás tím nejlepším výsledkem. Tento veletrh tedy jednoznačně splnil naše očekávání a budeme se jej účastnit i v příštích letech.

 

Marek Záda, jednatel, Weldplast ČR, s.r.o.

Za naši společnost veletrh splnil očekávání. Je to jeden z mála veletrhů, kde můžeme vystavovat. Je zaměřen spíše na realizační firmy a nikoliv spotřebitele, naši zákazníci na něj pravidelně chodí. Účastníme se jej každý rok.

Josef Pinkr, obchodní ředitel, Creaton SEE

Účast naší společnosti na letošním ročníku veletrhu Střechy Praha hodnotím velmi pozitivně. Veletrh a náš stánek navštívila řada potenciálních zákazníků, našich partnerů, pokrývačů, klempířů… Měli jsme možnost se seznámit s případnými novinkami naší konkurence. Kolik zakázek nám ve finále tato výstava přinese, je velmi těžké predikovat, nicméně si myslím, že jsme se velmi dobře prezentovali a zviditelnili značku Creaton. Obecně si myslím, že výstavy tohoto typu – SPECIALIZOVANÉ na jeden segment, jsou potřebné a vítané.

Podobné články

Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit