Přeskočit na obsah

Fórum 2024 – Fotovoltaika a bezpečnost staveb

Datum a čas konání:
16. 2. 2024
Místo konání:
Vstupní hala II, Konferenční sál 1
Pořadatel:
ČKAIT, Střechy Praha s.r.o.

Tradiční konference, kterou pořádá ČKAIT v rámci veletrhu Střechy–Solar–Řemeslo, se v roce 2024 bude zabývat tématem „FVE a bezpečnost staveb“. Řešit se budou právní předpisy a technické normy související s instalací fotovoltaických elektráren na střechách a fasádách budov, technické vybavení FVE, elektrické instalace FVE, ochrana před bleskem, zkušenosti z realizace FVE a zkušenosti z požárních zásahů.

Garantem Fóra je Ing. Ladislav Bukovský, předseda Technické komice ČKAIT a předseda výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Praha.

Registrace účastníků od 10:10.

PROGRAM:

10:30-10:35 Úvod – Ing. Ladislav Bukovský

10:35-11:05
Předpisy v oblasti požární bezpečnosti týkající se FVE, především vyhláška č. 114/2023 Sb. a norma ČSN 73 0847. Analýza specifických pravidel a standardů, které ovlivňují návrh, instalaci a provoz fotovoltaických systémů z hlediska prevence požáru a minimalizace rizik.
Bc. Zbyněk Tuček, aut. ing., projektant PBS

11:05-11:35
Technické vybavení FVE, zvláště střídače a optimizéry výkonu. Volba komponentů z pohledu požární bezpečnosti, efektivity systému, kybernetické bezpečnosti a přístupu výrobce z pohledu ESG.
Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D., PV konzultant, SolarEdge

11:35-12:05
Problémy elektrických instalací FVE při návrhu a provádění na rodinných a bytových domech. Postup při výběru dodavatele a komponent. Doporučení, co je schopen objednatel v rámci stavby sám zkontrolovat, co sledovat během provozu, jak systém udržovat. Dobrá a špatná praxe při montážích, a to i s ohledem na nové právní předpisy a připravovanou normu z oblasti požární bezpečnosti staveb.
Ing. Petr Wolf, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu centra ČVUT UCEEB

12:05-12:35
Ochrana před bleskem se zaměřením na fotovoltaické systémy. Volba vhodné vnější ochrany, umístění hromosvodů a jejich dostatečná vzdálenost od fotovoltaických panelů, analýza škod, které mohou při nesprávné volbě ochrany nastat.
Ing. Jan Mikeš, vedoucí Laboratoře environmentální elektrotechniky a ekonomiky FEL ČVUT

12:35-13:05
Zkušenosti z realizace FVE z pohledu PBŘ z pozice realizátora výstavby průmyslových elektráren (B2B), zejména střešních, v návaznosti na požadavky projekční, legislativní a místně prováděcí. Návaznosti na povolení stavby a uvedení do provozu/kolaudaci. Zkušenosti z velkých průmyslových aplikací, včetně největší fotovoltaiky v Praze.
Ing. Miroslav Caldaaut. ing., Atlantis Management s.r.o.

13:05-13:35
Zkušenosti z požárních zásahů na FVE. Doporučení projektantům PBS, jak mohou usnadnit provedení případného požárního zásahu, jak zajistit vyšší bezpečnost zasahujícím hasičům, co umožní zrychlení provedení požárního zásahu a tím i snížení dalších možných škod, a to na základě rozboru 2 požárních zásahů na FVE.
Ing. Michal Máslo, aut. ing., projektant PBS a zástupce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Náchod

13:35-13:45 Závěr – Ing. Ladislav Bukovský

PBŘ je zkratka pro požárně bezpečnostní řešení
PBS je Požární bezpečnost staveb
PA PBS je profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb

Kompletní doprovodný program
Reklama
1000×210 Témata veletrhu 2025

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit