7.–9. 2. 2019

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Nomenklatura

1.     Střešní krytina skládaná

1.1    Krytina z tašek pálených

1.2    Krytina z tašek betonových

1.3    Krytina vláknocementová

1.4    Krytina z asfaltových šindelů

1.5    Krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek

1.6    Krytina kovová

1.6.1    z pozinkovaného plechu

1.6.2    z titanzinku

1.6.3    z hliníkového plechu

1.6.4    z měděného plechu

1.7    Krytina z přírodních materiálů

1.7.1    z přírodní břidlice

1.7.2    z dřevěných šindelů

1.7.3    z došků, z rákosu

1.8    Krytina plastová

1.9    Krytina skleněná

2.     Povlaková krytina

2.1    Hydroizolační asfaltové pásy

2.1.1    pásy z oxidovaného asfaltu

2.1.2    pásy z modifikovaného asfaltu (SBS)

2.1.3    pásy z modifikovaného asfaltu (APP)

2.2    Hydroizolační folie

2.2.1    termoplastické folie

2.2.2    elastomerické folie

2.2.3    termoplastické elastomery

2.3    Stěrky, nátěry

2.4    Nástřiky

2.5    Zelené střechy

2.5.1    Souvrství střešního pláště

2.5.2    Vegetační souvrství

2.5.3    Rostlinný pokryv

2.6    Terasy, balkony, lodžie

2.6.1    Střešní vtoky pro terasy

2.6.2    Podložky pod dlažbu

2.6.3    Dlažba

3.     Tepelné izolace

3.1    z minerálních vláken

3.2    ze skelných vláken

3.3    z pěnového skla

3.4    z expandovaného (pěnového) polystyrenu

3.5    z extrudovaného polystyrenu

3.6    z pěnového polyuretanu

3.7    z přírodních materiálů

3.8    Ostatní tepelné izolace

3.9.   Ochranné textilie na extrudovaný polystyren

4.     Kotevní prvky pro povlakové izolace

4.1    do trapézového plechu

4.2    do betonu

4.3    do pórobetonu

4.4    do dřeva

4.5    Speciální kotevní prvky

4.6    Montážní přístroje

5.     Střešní doplňky

5.1    Střešní doplňky ke skládané krytině

5.1.1    Hřebenové odvětrávací systémy

5.1.2    Větrací střešní systémy

5.1.3    Střešní průlezy

5.1.4    Ventilační komínky

5.1.5    Klempířské prvky

5.1.6    Lapače střešních splavenin

5.1.7    Sněhové zábrany

5.1.8    Střešní a komínové lávky

5.1.9    Ozdobné prvky skládaných krytin

5.1.10 Ostatní příslušenství skládaných krytin

5.2    Střešní doplňky k povlakové krytině

5.2.1    Střešní vtoky

5.2.2    Odvodňovací rošty

5.2.3    Náběhové klíny

5.2.4    Kotevní plechové lišty

5.2.5    Klempířské prvky

5.2.6    Větrací turbíny

5.2.7    Větrací komínky

5.2.8    Kruhový profil do dilatační spáry

5.3    Jiné

6.     Odvodnění střech

Okapové systémy

6.1    z pozinkovaného plechu

6.2    z titanzinkového plechu

6.3    z měděného plechu

6.4    z poplastovaného plechu

6.5    z hliníku

6.6    z plastu

6.7    Ochrana střešních žlabů a svodů proti zamrzání

7.     Nosné konstrukce střech

7.1    Dřevěné konstrukce krovů

7.1.1    Dřevěné nosníky plnostěnné

7.1.2    Dřevěné nosníky lepené

7.1.3    Dřevěné latě

7.1.4    Dřevěné střešní vazníky příhradové

7.2    Ocelové konstrukce krovů

7.3    Jiné konstrukční systémy

8.     Střešní okna a světlíky

8.1    Střešní okna

8.2    Střešní světlíky

8.3    Světlovody

8.4    Kouřové klapky

8.5    Polykarbonátové zasklívací desky

8.6    Doplňkové výrobky

9.     Průsvitná zastřešení, přístřešky

9.1    ze skla

9.2    z polykarbonátů

9.3    ze sklolaminátů

9.4    ostatní

10.   Výrobky pro půdní vestavby

10.1 Sádrokartonové desky

10.1.1    Nosné ocelové konstrukce

10.1.2    Upevňovací prvky

10.1.3    Povrchové úpravy

10.2 Zdící materiály pro půdní vestavby

10.3 Pojistné hydroizolační folie

10.4 Parotěsné zábrany

10.5 Doplňkové výrobky

10.5.1   Těsnící pásky

10.5.2   Těsnící profily

10.6 Protipožární obklady

10.7 Skládací stropní schody

10.8 Ostatní výrobky pro půdní vestavby

11.   Obvodové pláště budov

11.1 Nosné konstrukce

11.1.1 těžké (betonové, železobetonové, zděné)

11.1.2  lehké (ocelové, hliníkové, prosklené, jiné)

11.2 Zateplovací systémy

11.2.1  kontaktní systémy

11.2.2  provětrávané systémy

11.3 Povrchové úpravy

11.3.1 tepelněizolační omítky

11.3.2  fasádní omítky a barvy

11.3.3  fasádní obklady (plastové, dřevěné, kovové, keramické, kompozitní, lícové cihelné pásky, cementotřískové desky, břidlice, kámen, …)

11.3.4  prosklené systémy

11.3.5 jiné

11.4 Výplně otvorů

11.4 .1  okna

11.4 .2  dveře

11.4 .3  vrata

11.5 Doplňkové prvky

11.5.1  stínící prvky (žaluzie, svinovací markýzy, ostatní konstrukce)

11.5.2  bezpečnostní prvky (mříže, fólie na sklo atp.)

12.   Hromosvody a uzemnění

13.   Komíny a jejich příslušenství

14.   Tmely a lepidla

14.1 Tmely

14.2 Lepidla

15.   Povrchové úpravy

15.1 Penetrační asfaltové nátěry

15.2 Asfaltové laky nátěrové ALN

15.3 Asfaltové suspenze

15.4 Asfaltové izolační tmely

15.5 Reflexní nátěry na povlakové izolace

15.6 Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí

15.7 Nátěry dřevěných výrobků

15.8 Nátěry dřev. konstrukcí proti biotickým škůdcům

15.9 Nátěry kovových výrobků

15.10   Ostatní

16.   Upevňovací a spojovací prvky

16.1 Vruty, hřebíky, sponky

16.2 Kování pro tesařské konstrukce

17.   Nářadí a nástroje

17.1 Elektrické ruční nářadí

17.2 Jiné ruční nářadí (kladiva, kleště, nože, nůžky na plech, ohýbací kleště aj.)

17.3 Speciální strojní vybavení

17.4 Malé stavební stroje

17.5 Propanbutanové hořáky

17.6 Vodící tyče na natavování pásů

17.7 Přítlačné válečky

17.8 Vysoušeče vody

18.   Manipulační a transportní technika

18.1 Užitkové automobily

18.2 Stavební výtahy a vrátky

18.3 Mobilní pracovní plošiny

18.4 Speciální zvedací zařízení

18.5 Mobilní lešení

18.6 Nepohyblivá lešení

18.7 Žebříky

18.8 Shozy suti

18.9 Zavěšené lávky

19.   Osobní pracovní vybavení pokrývačů

20.   Bezpečnostní vybavení pokrývačů

20.1 Bezpečnostní pomůcky pro práci ve výškách a na šikmých střechách (lana, šňůry, sedačky, pásky, úvazy, sítě, plachty, aj.)

20.2 Ostatní pomůcky

21.   Software

21.1 CAD systémy

21.2 Programy pro speciální stavební výpočty

21.3 Programy pro rozpočty

21.4 CD jednotlivých výrobců s detaily

22.   Realizace střech

22.1 Pokrývačské práce

22.1.1     na střechách se skládanou krytinou

22.1.2     na střechách s povlakovou krytinou z asfaltových pásů

22.1.3     na střechách s povlakovou krytinou z hydroizolačních folií

22.2 Klempířské práce

22.3 Tesařské práce

22.4 Realizace půdních vestaveb

22.5 Kominické práce

23.   Realizace a rekonstrukce staveb

23.1 Domy rodinné

23.2 Domy bytové

23.3 Ostatní stavby

24.   Instituce, služby

24.1 Cechy, svazy, komory

24.2 Banky a spořitelny, pojišťovny

24.3 Konzultační a poradenská činnost

24.4 Projekční a inženýrská činnost

24.5 Půjčovny strojů a zařízení

24.6 Realitní činnost

25.   Vzdělávání

25.1 Odborná školení, přednášky

25.2 Odborná literatura, časopisy

26.   Jiné

 

S1.   Alternativní zdroje energie

S1.1 Fotovoltaika

S1.1.1    Fotovoltaické elektrárny (návrh, realizace)

S1.1.2    Výroba fotovoltaických komponentů

S1.1.3    Servis a údržba fotovoltaických elektráren

S1.2 Solární termika

S1.2.1   Solární termické systémy (návrh, realizace)

S1.2.2   Výroba komponentů solárně termických systémů

S1.3 Větrné elektrárny

S1.3.1  Návrh a realizace větrných elektráren

S1.3.2  Výroba větrných elektráren

S1.4 Malé vodní elektrárny

S1.5 Biomasa

S1.5.1  Návrh a výroba tepláren a elektráren na biomasu

S1.5.2  Výroba komponent pro teplárny a elektrárny na biomasu

S1.5.3  Výroba a prodej biomasy

S1.6 Kogenerace

S1.6.1   Prodej a instalace kogeneračních jednotek

S1.6.2   Výroba kogeneračních jednotek

S1.7 Tepelná čerpadla

S1.7.1    Prodej a instalace tepelných čerpadel

S1.7.2    Výroba tepelných čerpadel

S1.7.3    Klimatizace a větrání

S1.8 Ostatní alternativní zdroje energie

S2.   Akumulace vyrobené energie

S2.1 Akumulátory elektrické energie

S2.2 Akumulátory tepelné energie

S3.   Úspory energií

S3.1 Úspora tepla – nízkoenergetické a pasivní domy

S3.2 Úspora elektřiny

S3.2.1  Energeticky šetrné domácí spotřebiče

S3.2.2  Úsporné žárovky a zářivky, LED, …

S3.2.3  EKO baterie a nabíječky, časovače

S3.3 Úspora vody
(EKO sprchové hlavice, perlátory, …)

S3.4  Produkty na solární energii
(solární svítidla, nabíječky, rádia, hračky)

S3.5  Šetrná doprava
(hybridy, elektromobily, elektroskútry, elektrokola, plyn, vodík, biopaliva, …)

S4.   Financování, dotace

S5.   Poradenství, odborné instituce, literatura

 

R1.   Nástroje, nářadí, náčiní, stroje a technika

R1.1 Ruční a elektrické nářadí a příslušenství

R1.2 Pneumatické ruční nářadí, kompresory

R1.3 Strojní zařízení a vybavení

R1.4 Spojovací materiály a technika

R1.5 Mobilní dílny, užitkové vozy

R1.6 Manipulační a transportní technika

R1.7 Můjčovny strojů, nástrojů a techniky

R2.   Pracovní vybavení řemeslníků

R2.1 Pracovní oděvy, obuv, rukavice a doplňky

R2.2 Bezpečnostní vybavení a ochranné pomůcky

R2.3 Programy pro vedení firemní agendy, výpočetní technika, mobilní komunikace

R3.   Řemeslné práce

R4.   Instituce, služby, vzdělávání

R4.1 Odborné školství

R4.2  Cechy, svazy, komory, asociace

R4.3  Vzdělávání, rekvalifikace, školení, poradenství

R4.4  Dotační programy a legislativa

R4.5  Finanční služby, pojišťovny

R4.6  Odborná literatura a časopisy

R5.   Řemeslné tradice (muzea, sbírky, …)

 

P1.   Střechy - čištění, údržba, nátěry, impregnace

P2.   Fasády a vnější povrchy objektů – čištění, údržba, ochrana proti graffiti

P3.   Výškové fasády – čištění, mytí oken a prosklených ploch, údržba stínících prvků

P4.   Střechy v zimním období - odklízení sněhu a ledu, montáže sněhových zábran, instalace topných kabelů

P5.   Komínová tělesa – revize, údržba

P6.   Klempířské konstrukce – čištění, nátěry

P7.   Solární panely – čištění, údržba a revize

P8.   Dřevěné nosné konstrukce – ochrana, údržba a sanace

P9.   Podlahy – úklid, údržba, sanace

P10.   Povrchy vnitřních konstrukcí – údržba, obnova

P11.   Stroje a zařízení pro průmyslové čištění a úklid (vnitřní i venkovní)

P12.   Komunální technika (čisticí a úklidové stroje a prostředky, zařízení pro svoz odpadů, koše, kontejnery)

P13.   Technická správa a údržba budov, úklidové služby, údržba zeleně a další Facility Management služby

P14.   Hygiena, sanita, dezinfekce, dezinsekce, deratizace

P15.   Ochranné pracovní prostředky a vybavení

P16.   Kotevní a záchytné systémy pro práci ve výškách, manipulační technika

P17.   Profesní asociace, svazy, organizace

P18.   Servisní organizace

P19.   Vzdělávání, školení, odborné kurzy, poradenství

PřílohaVelikost
PDF icon NOMENKLATURA VELETRHŮ534.74 KB

 

Záštity veletrhu