Přeskočit na obsah

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. / Asociace zelených střech a fasád

Číslo stánku: 348
Číslo haly: 3

Popis firmy / Company Description:

Asociace zelených střech a fasád je odbornou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně sdružující fyzické a právnické osoby, které se profesně se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech a zelení na fasádách. Posláním Asociace je podporovat ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel, zvyšovat povědomí a informovanost veřejnosti, odborných kruhů i státní správy o této problematice za účelem její podpory, navazovat spolupráci s odbornými kruhy, úřady, institucemi a zkušebnami a podílet se na vývoji standardů a doporučení pro tento obor, dále zvyšovat odbornou úroveň členů Asociace v oblasti projektování a budování zeleně na konstrukcích. Asociace zelených střech a fasád poskytuje poradenskou službu, pořádá odborné konference, semináře a exkurze, vydává odborné publikace. Asociace také pořádá již od roku 2014 soutěž Zelená střecha roku.

Kontakty:

Kontaktní osoba / Contact person:

Ing. Jana Šimečková

Tel. / Phone:

+420777581544

Tel 2. / Phone 2:

+4200777581544

E-mail:

[email protected]

E-mail 2:

[email protected]

Web:

https://www.zelenestrechy.info/

Web 2:

https://www.szuz.cz/

Adresa / Adress:

Stát / Country:

Česká republika

Ulice a č.p.:

Fišova 16

Město / City:

Brno

PSČ / ZIP:

60200

Pobočky / Branches:

Brno

Údolní 567/33, Brno

Nomenklatura:

3. Vegetační střechy

3.1 Souvrství vegetačních střech

3.2 Rostliny a substráty pro vegetačnístřechy

20.2 Konzultační a poradenská činnost

21. Vzdělávání

21.1 Odborná školení, přednášky

21.2 Odborná literatura, časopisy

R5.2 Cechy, svazy, komory, asociace

Reklama

Veletrh se koná pod záštitami

Partneři veletrhu

Novinky z veletrhu na váš e-mail

Žádný spam | Odběr můžete kdykoliv odhlásit