6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Výzkumný ústav pozemních staveb

Společnost je kompetentní nezávislou organizací pro zkoušení, osvědčování, posuzování shody, inspekci a certifikaci stavebních výrobků, konstrukcí, systémů managementu, kvalifikace dodavatelů a ověřování EPD. Je centrem technické normalizace a znaleckým ústavem. Provádí certifikaci kvality budov metodikou SBToolCZ. Poskytuje služby jak mikropodnikům, malým i středním podnikům, tak nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR.

 

Záštity veletrhu