Přejít k hlavnímu obsahu

Vnitřní prostředí v budovách - vliv stavu konstrukcí a údržby budov na jeho kvalitu

Datum: Pátek 9.2.2018
Čas: 10.30 - 14.15
Místo: Konferenční sál 4 - Vstupní hala II, přízemí
Popis: Odborný garant: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. Seminář k projektu PURPO PRAHA.
Detaily programu:

Cílem druhého ročníku doprovodného semináře k projektu PURPO PRAHA je volně navázat na jeho předchozí ročník, který se zabýval obalovými konstrukcemi budov – údržbou fasád objektů, údržbou plochých a šikmých střešních plášťů a rovněž povinnostmi realizátorů a vlastníků objektů z hlediska právních a navazujících předpisů. Obsah semináře 2018 je orientován na stav vybraných konstrukcí budov a jejich fyzikálně technické vlastnosti, na vliv provozu a údržby a hlavně na uživatelské důsledky. Posluchači se dozvědí, jak provoz a údržba budov ovlivňuje zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, co je důsledkem defektů obálky budovy a chyb při zateplování, jak zajistit vyvážené mikroklimatické podmínky v budovách, jak řešit nadměrnou vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, jak je důležitá pravidelná údržba a revize spalinových cest. Zazní praktické příklady a možnosti účinného řešení defektů. Shrnuty budou povinnosti a odpovědnosti projektanta, realizátora a vlastníka objektů.

10.30 – 10.45     Úvod k problematice
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.
, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

10.50 – 11.20     Technické požadavky na stavby a jejich údržbu v předpisech stavebního práva
Ing. Jitka Víchová
, Česká společnost pro stavební právo

11.25 – 11.55     Problematika vlhkých konstrukcí - důsledky nefunkční hydroizolace
Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

12.00 – 12.30     Následky chyb při realizaci tepelných izolací a při provádění detailů a návazností
Dr. Ing. Leoš Červenka,
TERMO+holding, a.s.

12.35 – 13.05     Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí budov (požadavky legislativy, ovlivňující faktory)
Ing. Zuzana Mathauserová,
Státní zdravotní ústav

13.10 – 13.40     Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách
Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

13.45 – 14.15     Údržba a revize spalinových cest
                             
- funkční a konstrukční požadavky, povinnosti vlastníků
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Registrace