6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Je sdružením podnikatelú stavební výroby, výroby stavebních hmot a výrobkù pro stavebnictví, projektových a inženýrských organizací. SPS podporuje a hájí zájmy svých členů v oblasti legislativy, zaměstnavatelské, cenové a finanční politiky stavebního trhu a mezinárodní spolupráce.

SPS je členem:

  • Rady hospodářské a sociální dohody ČR Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
  • Evropské federace stavebního pruůmyslu FIEC

Kontakt:

Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ČR
Národní třída 10, 110 00 Praha 1

 

 

 

 

Záštity veletrhu