6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Stroje a nářadí

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Upevnění hmoždinkami dnes tvoří nedílnou součást kontaktních zateplovacích systémů s omítkou. Dokonce i tam, kde by bylo možné bez problémů použít zateplovací systém lepený, se pro jistotu hmoždinky dávají. Na druhé straně ale často není zohledněna poloha, tvar, výška budovy a větrová oblast, ve které se budova nachází. Často potom dochází k paradoxní situaci, že na menším objektu s únosným podkladem pro lepení, stojícím v husté zástavbě, je použito kvalitnější mechanické upevnění než u výškové budovy stojící v otevřené krajině.

Nástroj dělá klempíře mistrem

Vědomé používání nástrojů je historicky uváděno jako jeden ze zásadních faktorů ve vývoji lidského rodu. Tak jako pěstní klín odlišil pračlověka od jeho lidoopích předků, odlišuje kvalitní vybavení špičkového profesionála od amatérského „fušera“.

Tato obecně platná pravda platí samozřejmě i ve stavebních profesích. Nejenom nové materiály používané ve stavbě, ale také architektonické požadavky na individualizaci staveb vyžadují adekvátní stroje a nástroje pro vyřešení každého detailu. Nejinak je tomu v profesi stavebního klempířství.

Proměny klempířského řemesla

Stavební klempíř byl a i nadále zůstává důležitým řemeslem ve výstavbě současných budov nejrůznějšího určení. Toto řemeslo je úzce svázáno s technickým i technologickým pokrokem, který postupně zpřístupňoval jednotlivé materiály pro jejich užití ve stavební praxi.

Ruční nářadí dnes

Profesionální nářadí s velkým výkonem a přesností urychlí spoustu práce a času, přesto se najdou nadšenci, kteří se řemeslu věnují „postaru“, s tradičním nářadím a historickými postupy. I moderní tesař sáhne po ruční pile nebo dlátu v místech, kde není možné použít elektrické nářadí nebo kde je to prostě jednodušší a méně nebezpečné. 

 

Záštity veletrhu