6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Střešní doplňky

Okapové systémy

Ani sebekvalitněji navržená a realizovaná střešní konstrukce by nebyla funkční bez doplňkových prvků, zejména bez řádného odvodnění. Přitom právě okapy jsou na střeše nejvíce opomíjeným prvkem. O krytině či izolacích je investor ochoten diskutovat i uvažovat. Pokud jde o okapy, volí většinou nejlacinější řešení s tím, že „pozink je přece vždy možno dodatečně natřít“, což potom málokdo udělá a když přece jen okapy natře, stejně korozi nezabrání. Tedy pouze kvalitní okapový systém dokáže ochránit dům před následky deště.

Protisněhová ochrana

Aktuálním tématem šikmých střech v našich zeměpisných šířkách je problematika sněhu. Každý jistě v uplynulých zimách slyšel o kolapsech nosných systémů střech z důvodu nadměrného zatížení sněhem. Problémem jsou i ledové valy a rampouchy, tvořící se při okapu střechy, které dokáží poškodit střešní plášť a ještě častěji odvodňovací systém střechy. Nejčastěji se vyskytujícím problémem pak je padající sníh ze střechy.

Sněhové zachytávače pro plechovou krytinu

Systémy pro zabránění pádu sněhu a ledu se montují v souhlasu s ČSN 73 0035. Montáž těchto systémů zvyšuje provozní bezpečnost budov a snižuje nadměrné namáhání střešní konstrukce a okapů při sesuvech tající masy sněhu.

 

Záštity veletrhu