6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Střechařský inzerát 2018

Střechařský inzerát 2018 - 8. ročník soutěže o nejlepší počin v reklamě v oboru střech

Soutěž Střechařský inzerát 2018 se uskuteční ve 2 kategoriích - sólo inzerát a inzertní seriál (soubor inzerátů).

Historie soutěže ZDE

Podmínky pro přihlášení:

  • Reklama na materiály a služby související se střechou, fasádou, obnovitelnými zdroji energie, řemeslem
  • Inzerce realizována v roce 2018 (uvést alespoň 1 médium)
  • Tisková reklama, elektronické pozvánky, venkovní a jiná vizuální prezentace (nezahrnuje rozhlasové spoty, videoklipy)
  • Přihlašovatel se nějakou formou prezentuje na veletrhu Střechy Praha/Solar Praha/Řemeslo Praha/Purpo Praha 2019
  • Přihláška do soutěže viz níže formulář k vyplnění
  • Přihlášení do soutěže je ZDARMA. Počet soutěžních příspěvků není omezen.
  • Uzávěrka přihlášek a podkladů do soutěže je 15. 1. 2019.

Kritéria pro hodnocení:

  • Kompozice (vizuální stránka), námět a provedení obrázků, grafiky, aj.
  • Kvalita textu
  • Celková přesvědčivost (propagační účinnost)

Hlavní cenou je uveřejnění vítězné reklamy ve vstupní hale areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve velkém formátu po celou dobu veletrhu Střechy Praha 2019 (7. – 9. 2. 2019).

MOTTO SOUTĚŽE: UKAŽTE VŠEM, ŽE TO DĚLÁTE DOBŘE!

 

 

Záštity veletrhu