6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Společná vize

 

SPOLEČNÁ VIZE : BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI o.s. je profesní seskupení fyzických osob, které sdružuje zájem o zkvalitnění bezpečnosti práce na staveništích.Cílem sdružení je zvýšení bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.

 

 

Záštity veletrhu