6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Šikmé střechy

Časy se mění a střechy také

Střecha je významnou součástí architektury, stavitelské historie a dokladem dobové šikovnosti řemeslníků, kteří na ní pracovali. Je prvkem, který v architektuře vždycky měl důležité místo a je mu věnována značná pozornost. Samotnou hodnotu střechy pak lze posuzovat z mnoha hledisek.

Jako první lze uvést tesařské konstrukce krovů, což jsou krásné technicko-inženýrské konstrukce s přinejmenším emocionální hodnotou. A přitom ještě v 80. letech minulého století se jimi zabýval jen málokdo a spousta cenných konstrukcí byla nenávratně zničena.

Historie šikmých střech

Stavitelství vzniklo společně s člověkem a patří tak mezi nejstarší druhy lidské činnosti. Jeho projevem jsou obydlí, která od nepaměti chránila člověka před nepříznivým počasím a poskytovala mu relativně bezpečný prostor pro odpočinek a existenci vůbec. Stavět tak původně znamenalo bydlet.

Plechové krytiny současnosti

Podíváme-li se do historie stavitelství, tak je zřejmé, že plechové materiály byly vždy osvědčenou součástí staveb a především pak jejich střech. Důležitou roli při jejich uplatňování hrála nejen spolehlivá ochrana konstrukcí proti vodě, ale také estetický vzhled plechových krytin. Ani dnes tomu není jinak.

Střecha a sníh

Poslední zimy ukázaly, co na střeše a se střechou dokáže sníh. Po léta zažité způsoby řešení šikmých střech a volby tradičních materiálů dostaly velmi kruté vysvědčení, zejména na horách. Podobných zim je možné očekávat více, a proto je dobré vědět, co se může stát a jaká existují řešení. V posledním desetiletí nastala i velká změna ve využívání půdních (podstřešních) prostor, a to ovlivňuje i procesy na střeše i uvnitř střešního pláště. 

 

Záštity veletrhu