6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

První záštity od významných partnerů uděleny

Veletrhům Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo Praha 2019 byly uděleny záštity od významných partnerů, a to od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR), Centra stavebního inženýrství a.s. (CSI a.s.) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební (ČVUT v Praze – FSv). Instituty jsou dlouholetými významnými partnery veletrhu, jejichž zástupci se podílejí na přípravách doprovodných programů, včetně odborných konzultací v poradenských centrech. Aktivně zvou na veletrh své členy, studenty a další partnery z oboru. Této spolupráce a záštit si velmi vážíme, a těšíme se na konkrétní společné projekty.

Veletrh podporuje řada dalších odborných institucí, svazů, cechů a asociací. O spolupráci s nimi Vás budeme průběžně informovat.

 

Záštity veletrhu