Přejít k hlavnímu obsahu

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní kromě funkce patentového a známkového úřadu také funkci speciálního informačního centra průmyslového vlastnictví.

Řadu průmyslově právních informací Úřad veřejnosti zprostředkovává také prostřednictvím internetu. Na internetu jsou k dispozici také rešeršní databáze – je to databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze označení původu a zeměpisných označení. V těchto systémech je možné bezplatně provádět informativní rešerše.
Na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví mají návštěvníci veletrhu možnost konzultovat různé otázky související s oborem průmyslových práv, seznámit se s národními databázemi a se zahraničními informačními databázemi průmyslových práv, se způsobem, jak si v nich vyhledat informace o stavu techniky, i s nabídkou dalších informačních služeb Úřadu.