Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní kromě funkce patentového a známkového úřadu také funkci speciálního informačního centra průmyslového vlastnictví.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a posléze vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, který sestává z devíti pilířů: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing. Úřad průmyslového vlastnictví je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu odpovědný za jeden z pilířů strategie - Ochrana duševního vlastnictví.
Řadu průmyslově právních informací Úřad veřejnosti zprostředkovává také prostřednictvím internetu. Na internetu jsou k dispozici také rešeršní databáze – je to databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze označení původu a zeměpisných označení. V těchto systémech je možné bezplatně provádět informativní rešerše.
Na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví mají návštěvníci veletrhu možnost konzultovat různé otázky související s oborem průmyslových práv, seznámit se s národními databázemi a se zahraničními informačními databázemi průmyslových práv, se způsobem, jak si v nich vyhledat informace o stavu techniky, i s nabídkou dalších informačních služeb Úřadu.