Přejít k hlavnímu obsahu

Zelené střechy - naděje pro budoucnost

Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná sekce ZELENÉ STŘECHY

Většinu času trávíme v budovách a ve městech. Zároveň s tím, jak zastavujeme krajinu a zahušťujeme města však proporcionálně roste naše potřeba zdravého životního prostředí, o které se výstavbou často připravujeme. Nejnovější studie o chování lidí nám ukazují, že trávit čas v zeleni je pro nás příjemnější i zdravější oproti šedé infrastruktuře, co víc, zeleň v okolí dokonce může pomoci zvýšit produktivitu naší práce. Tempo výstavby se bude měnit jen velmi pomalu, co ale můžeme změnit, je způsob výstavby. V dnešní době už máme znalosti i zkušenosti, abychom výstavbu mohli dělat zelenější a zeleň si tak přinesli blíže našemu lidskému životnímu prostředí – do okolí budov a na budovy. Během posledních několika let zažívají zelené střechy v České republice nebývalý rozvoj. V polovině devadesátých let budovaly zelené střechy především průkopnické zahradnické firmy a projektovali je architekti zejména se zahraniční zkušeností. Zvýšené povědomí o zelených střechách mezi laickou a odbornou veřejností se začalo formovat po přelomu tisíciletí a provázela ho často skepse způsobená nedostatkem kvalitních informací a spolehlivých řešení. S přibývajícími zdařilými realizacemi rostla po zelených střechách poptávka a s ní rostly i kapacity a schopnosti realizačních firem stejně jako odbornost lokálních výrobců materiálů.
Přelomovým bodem pro obor zelených střech bylo založení odborné Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2013. Sekce sdružila nejaktivnější realizační firmy, výrobce materiálů i angažované odborníky, kteří společným úsilím vytvořili dokument Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění publikovaný v roce 2016 a aktualizovaný v roce 2019. Standardy nastavily v České republice spolehlivá pravidla kvality a udržitelnosti, o která se opírají i národní dotace a komunální dotační programy některých měst.
Od roku 2015 organizuje Sekce každoročně soutěž Zelená střecha roku, díky které se odborná i laická veřejnost mohla seznámit s mnoha desítkami zdařilých realizací, které dokazují, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. Někteří z nich se představují na veletrhu Střechy Praha 2023.