6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Nástroj dělá klempíře mistrem

Vědomé používání nástrojů je historicky uváděno jako jeden ze zásadních faktorů ve vývoji lidského rodu. Tak jako pěstní klín odlišil pračlověka od jeho lidoopích předků, odlišuje kvalitní vybavení špičkového profesionála od amatérského „fušera“.

Tato obecně platná pravda platí samozřejmě i ve stavebních profesích. Nejenom nové materiály používané ve stavbě, ale také architektonické požadavky na individualizaci staveb vyžadují adekvátní stroje a nástroje pro vyřešení každého detailu. Nejinak je tomu v profesi stavebního klempířství.

Základní materiál pro klempířské práce – plech nejrůznějšího složení se vyrábí ve svitcích stále větších rozměrů. Ty tam jsou doby, kdy byl formát klempířského prvku omezován výrobními možnostmi. V současnosti je velikost prvků omezena dilatačními vlastnostmi používaných spojů a nově upravované techniky spojování umožňují tuto velikost dále zvětšovat.

Správně provedený větší formát přináší mnoho výhod: od větší provozní spolehlivosti (střešní pláště) až po čistě estetické výhody (fasádní obklady). Systémové prvky vyžadují v podstatě jednoduché montážní práce, které racionálně zkracují termíny výstavby, a tím stavbu i zlevňují. Klasické klempířské dovednosti pak najdou uplatnění při řešení detailů, kterých je na dnešních stavbách nepřeberné množství.

Z uvedených důvodů zpracovávají moderní klempířské provozovny plech přímo ze svitků. Tím teprve se stává použití strojů efektivní, zmenší se množství odpadu a v neposlední řadě je materiál ve svitcích levnější než v tabulích. Efektivní zpracování svitků plechu je ovšem podmíněno vybavením provozovny zdvihacím zařízením a množstvím pomůcek, z nichž základními jsou odvíječe. Používání velkých formátů vyžaduje také vybavení manipulační a zdvihací technikou, jakož i pomocnými prostředky pro manipulaci.

V našich zemích je tradičním způsobem spojování plechů na střeše i fasádě dvojitá drážka. Ta se provádí ze strojně profilovaných pásů a uzavírání drážky opět probíhá strojně. Potřebné strojní vybavení však nemusí klempíř kupovat, dobré dodavatelské firmy jej pronajímají. 

Nové nástrojové vybavení vyžadují také hotové povrchové úpravy plechů. Místo kladiv a paliček se používají ohýbací a uzavírací nástroje, které povrchovou úpravu nepoškozují. Samotný povrch plechu s drahou povrchovou úpravou bývá na líci opatřen ochrannou fólií, která plechové prvky chrání nejen při dopravě a zpracování, ale i při následných (např. zednických) pracích na stavbě. Ochrannou fólii je nutné odstranit na stavbě co nejdříve. Nebývá pro dlouhodobější ochranu určena, což je zcela v souladu se současnými vysokými tempy výstavby.

Spojování klempířských prvků prochází také revolučními změnami. Běžná dostupnost samovrtných šroubů nejrůznějších provedení, včetně těsněných, zařadila akumulátorový šroubovák již dávno do výbavy stavebního klempíře. Stále častěji se používají také lepené spoje, i když lepidla vhodná pro lepení plechů ve stavebnictví nejsou nejlevnější a pro kvalitu lepeného spoje je třeba zajistit vhodné podmínky (teplotu a vlhkost). Lepení je však nezastupitelné zejména pro povrchově upravené plechy.

Také tradiční spojování plechů měkkým pájením prožívá bouřlivé změny. Nové pájecí vody a tavidla umožňují pájet všechny dostupné materiály včetně hliníku. Pro toto spojování je ovšem třeba vysokého tepelného výkonu pájedla. Moderní klempířské páječky jsou plynové. Komorový hořák s koncentrovaným plamenem ohřívá kladívko dostatečným výkonem, který je minimálně ovlivňován větrem, aniž by hrozilo nebezpečí poškození spojovaného plechu přímým plamenem. Pro použití na stavbě je k dispozici i autonomní provedení se zásobou plynu v kartuši ukryté v držadle. Poloautomatický zapalovač pak zvyšuje operativnost použití a šetří plyn.

Měnící se požadavky nemálo zvyšují nároky na znalosti klempíře, jeho schopnost kooperace s ostatními řemesly i na přesnost provedení všech detailů stavby. Proto jsou nabízeny soubory moderního nářadí, bez něhož je realizace současných požadavků stavebníků nemožná. Nabídka má přispět ke zkvalitnění zpracování klempířských detailů a především k usnadnění veškerých pracovních úkonů.

 

Záštity veletrhu