8.–10. 2. 2018

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) udělilo záštitu veletrhům Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

 • regionální politiky,
 • politiky bydlení,
 • rozvoje domovního a bytového fondu,
 • nájmu bytů a nebytových prostor,
 • územního plánování,
 • stavebního řádu,
 • vyvlastnění,
 • investiční politiky,
 • cestovního ruchu,
 • veřejné dražby a realitní činnosti,
 • pohřebnictví.

 

Záštity veletrhu