Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Jiří Vrňata

Na veletrhu Střechy Praha 2017 bylo uděleno ocenění Osobnost střechařského oboru panu Jiřímu Vrňatovi. Jedná se o ocenění za celoživotní činnost v oboru střech, dlouhodobý přínos a zvyšování prestiže oboru, vysokou odbornost a profesionalitu. Pan Vrňata byl velmi potěšen a zároveň mile překvapen. Ocenění nebere pouze jako své ocenění, ale jako ocenění pro celou jeho rodinu a celkově pro Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, jehož cechmistrem byl v letech 2009 – 2016. Pan Vrňata pochází z pokrývačské rodiny, kde se řemeslu věnoval již jeho pradědeček, dědeček a tři starší bratři. Podle jeho slov mu tedy nezbývalo nic jiného, než se také stát pokrývačem. Mezi záliby pana Vrňaty patří historie, fotografie a chov zpěvných kanárků. Práce ho naplňuje a baví natolik, že zatím o odchodu do důchodu neuvažuje. Se svým vnukem založili novou firmu ATELIER STŘECHY, kde se chtějí věnovat hlavně poradenství v oblasti šikmých střech. Pan Vrňata by velmi rád předal dalším své nasbírané vědomosti za celý svůj život.