6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Izolace střechy

Historie a současnost zateplovacích systémů

Zateplování je staré jak lidstvo samo. Teplená pohoda byla důležitá i pro člověka žijícího v minulosti. Dávala mu pocit bezpečí, umožňovala rychlejší regeneraci sil a obecně zvyšovala hodnotu jeho života.

Nadkrokevní izolace

Studené podkroví, ve kterém bylo na venkově uskladněno seno a v městských domech schlo prádlo, je minulostí. Studená „půda“ se už prostě nenosí. Když už atraktivní půdní prostor na svém domě vytvoříme, je dobré jej také smysluplně využít. To ale znamená jej řádně zateplit a pokud možno si tím nezmenšit obytný prostor a nesnížit světlou výšku podkroví. Tohle přesně je úkol pro nadkrokevní izolace, které v posledních zhruba pěti letech všichni výrobci izolací doporučují.

Tepelná ochrana objektů v kostce

Hlavním úkolem tepelných izolací je zabránit úniku tepla obalovými konstrukcemi objektu. Tedy stěnami, podlahami, stropy a střechami. Tepelné izolace brání také přehřívání interiéru v letním období. Obecně mají tepelné izolace nízký stupeň tepelné vodivosti, někdy mohou fungovat i jako izolace akustické. Tolik strohá charakteristika tohoto stavebního materiálu.

Vodě vstup zakázán

Nejdůležitější funkční podmínkou každé stavební konstrukce je její statická stabilita. Hned na druhé místo však lze zařadit dokonalou vodotěsnost, ať již se jedná o nadzemní nebo podzemní část objektu. Navíc tyto izolace musí být těsné po desetiletí až staletí, přinejmenším ale po dobu očekávané střední životnosti budov (přibližně 80 až 100 roků). 

 

Záštity veletrhu