Přejít k hlavnímu obsahu

Zlatá taška: Podmínky soutěže

Zlatá taška 2023

Střechy Praha s. r. o. vyhlašuje soutěž o Zlatou tašku jako cenu pro nejlepší exponáty vystavené na veletrhu Střechy Praha 2023.

Historie soutěže ZDE

Formulář přihlášky ZDE

Soutěž je určena pro exponáty, které:

 • budou vystaveny na veletrhu Střechy Praha 2023
 • jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní, přinášejí pokrok a určují trend vývoje ve svém oboru, mají zajímavé technické řešení, netradiční nápad, nabízí mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, jsou zajímavé z ekologického hlediska, zaručují chemickou a biologickou nezávadnost, jsou energeticky úsporné, mají obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí, apod.

Počet přihlášených exponátů od jednoho přihlašovatele není omezen.

Přihlášeny mohou být exponáty, které již byly oceněny na jiných výstavách nebo v jiných soutěžích, avšak Zlatá taška Střechy Praha může být udělena témuž exponátu pouze jednou.

Hlavní kritéria hodnocení:

 • originalita řešení, 
 • technické parametry, 
 • životnost, 
 • ekologie, 
 • dodržení legislativy

Přihlašovatel dodá pro účely posouzení:

A. Popis výrobku :

 1. Charakteristika a originalita výrobku
 2. Technické parametry (rozměry, hmotnost, …)
 3. Životnost výrobku (popř. kvalita použitých materiálů)
 4. Estetické řešení
 5. Rozsah poskytovaného servisu (např. dokumentace pro projektanty, …)
 6. Možnost recyklace po uplynutí životnosti
 7. Ostatní ( např. vliv na životní prostředí, cenová dostupnost, ...)

B. Přílohy:

 1. Prohlášení o vlastnostech a /nebo prohlášení o shodě
 2. Certifikáty, Osvědčení, Protokoly o zkouškách nezávislých subjektů
 3. Dokumentace - obrazová, projektová, ceník
 4. Publikace ( např. odborné články v tisku, …)
 5. Informace o případných oceněních
 6. Ostatní

Dokumenty k přihlašovanému exponátu odešlete prosím na e-mail: hbromova@strechy-praha.cz

Porota soutěže:

 • porota je složena z odborníků v příslušném oboru
 • členové poroty posuzují exponáty nezávisle a nestranně
 • Porota má právo si během posuzování vyžádat doplňující informace o hodnoceném exponátu nejenom od vystavovatele, ale i z jiných zdrojů. Sama si při tom určuje způsob hodnocení a závažnost jednotlivých dostupných informací o přihlášeném exponátu. Porota posuzuje parametry výrobků v časovém předstihu na základě předané dokumentace. Přímo na výstavě se posuzuje splnění kritérií a vizuální stránka exponátů.
 • průběh hodnocení poroty je neveřejný a není proti němu odvolání
 • porota má právo neudělit žádnou cenu

Mediální podpora a prezentace soutěžních exponátů:

 • přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhu označeny v expozicích a budou mediálně prezentovány
 • výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na slavnostním večeru veletrhu
 • vyhodnocené exponáty budou oceněny symbolem soutěže a mediálně prezentovány