Přejít k hlavnímu obsahu

Společná vize

 

SPOLEČNÁ VIZE : BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI o.s. je profesní seskupení fyzických osob, které sdružuje zájem o zkvalitnění bezpečnosti práce na staveništích.Cílem sdružení je zvýšení bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.