Přejít k hlavnímu obsahu
Střechy Praha

Další možnosti propagace pro vystavovatele na veletrhu Střechy Praha

Umístění loga Cena
Logo v plánku expozic v tištěném katalogu + logo na orientačních panelech v areálu výstaviště 2 980 Kč
Logo BALÍČEK (logo v plánku expozic v tištěném katalogu, na orientačních panelech v areálu, na hl.stránce www, v online katalogu na www) 4 290 Kč

 

 

Další možnosti propagace Cena
Samostojný panel s/bez schránky (95 × 240 cm – š × v) 5000 Kč
Umístění vlastního reklamního poutače (min. 3000 Kč) 2 000 Kč/m2
Reklamní plocha v přednáškovém prostoru 2 000 Kč/m2 2 000 Kč/m2
Chodící/jezdící reklama (1 osoba) 1 900 Kč/den 1 900 Kč/den
Rozsev materiálů na stánky vystavovatelů 2 500 Kč
Rozsev materiálů návštěvníkům veletrhu 2 500 Kč/den
Prostor (max A4) k umístění propagačních materiálů v infocentru 500 Kč/den
Hosteska 150 Kč/hodina
Pronájem přednáškového sálu dle dohody

Ceny jsou uvedeny bez DPH.