6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Fórum dřevěných konstrukcí – Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům (na veletrhu 8. 2. 2019)

13.11.2018
ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.
 
Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019.
 
Kvalita a odolnost dřevěných konstrukcí, zejména vystaveným povětrnostním vlivům, má dvě základní hlediska, a to výběr vhodného dřeva a odolnost konstrukce. Vhodnost dřeva pro konstrukce vystavené povětrnostním vlivům je dána výběrem vhodného druhu dřeviny, jejím pěstováním, způsobem těžení a ošetřování. Prof. Hruška přiblíží ve své přednášce vliv pěstování dřevin v lese s ohledem na udržitelnost kvality lesů, tím na zlepšování životního prostředí a zároveň zvyšování kvality dřeva jako výchozí suroviny pro její další použití. V přednášce o „měsíčním dřevě“ bude připomenuta moudrost našich předků, kteří těžili dřevo v příhodném ročním období, a postupovali při jeho vysušování tak, aby zvýšili přirozenou odolnost dřeva. Přednáška vychází ze zkušeností rakouského lesníka a stavitele dřevěných domů Erwina Thomy (ThomaHolz100). Odolnost dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům je také dána správným návrhem, údržbou a ošetřováním konstrukce. Těmto zásadám se bude ve své přednášce věnovat Ing. Fojtík, spoluautor publikace Dřevěné lávky a mosty (vydavatel Informační centrum ČKAIT, 2018).
 
Přednášejícími jsou prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., Ing. Roman Fojtík, Ph.D., Karel Vlček, Dipl. Ing., Ing. Michal Pánek a další.
 
REGISTRACE: pouze e-mailem u pí Lucie Zábelkové – lzabelkova@ckait.cz
Prosíme, uveďte do e-mailu: jméno, příjmení a název společnosti. Autorizované osoby také číslo autorizačního razítka.
 
Ing. Dominika Hejduková
Vedoucí SVI ČKAIT

 

Záštity veletrhu