Skip to main content

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je od počátku politicky i ekonomicky zcela nezávislou organizací, nekandiduje za žádné strany a nečerpá žádné pravidelné veřejné zdroje. Jejím cílem nejsou vládní, parlamentní nebo senátní posty, ale prosazování zájmů podnikatelů.  Argumentuje na základě přesných a obhajitelných dat, nikoliv na bázi intuitivních a ideologických dojmů. Spravuje nejrozsáhlejší statistiky, databáze, analýzy a průzkumy mapující segment malého a středního podnikání. AMSP ČR reprezentuje a zastupuje zájmy ca 300.000 malých a středních podniků, živnostníků, profesních spolků, odborných sdružení a cechů. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváří nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání. Proč s námi? Reagujeme do 48 hodin, řešíme konkrétní problémy a nebojíme se otevírat témata. Pro naše členy: Informace / Kontakty / Připomínkování / Data / Medializace / Slevy / Publikace / Granty / Setkávání / Obhajoba / Vzdělávání / Záštity / Doporučení / Zázemí.

AMSP ČR záštita