Skip to main content

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Je sdružením podnikatelú stavební výroby, výroby stavebních hmot a výrobkù pro stavebnictví, projektových a inženýrských organizací. SPS podporuje a hájí zájmy svých členů v oblasti legislativy, zaměstnavatelské, cenové a finanční politiky stavebního trhu a mezinárodní spolupráce.

SPS je členem:

  • Rady hospodářské a sociální dohody ČR Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
  • Evropské federace stavebního pruůmyslu FIEC

Kontakt:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

SPS záštita