Skip to main content

Fórum dřevěných konstrukcí

Date: Pátek 8. 2. 2019
Time: 10.00 - 14.00, registrace účastníků od 9.30
Place: Konferenční sál 1 - Vstupní hala I
Description: Fórum je zaměřeno na konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. Pořadatel: ČKAIT. Odborný garant: Ing. Michal Pánek. Zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Program details:

Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019.

10:00 – 10:30     Úvod – dřevěné stavby odolávající povětrnostním vlivům

               Ing. Michal Pánek, FA ČVUT, ČKAIT             

10:30 – 11:00     Co ovlivňuje kvalitu dřeva v lese - klimatická změna, chemismus atmosféry, lesnické hospodaření, anebo vše dohromady?

               Prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., Česká geologická služba PF Karlovy Univerzity           

11:00 – 11:40     Měsíční dřevo – znovuobjevená moudrost. Co je měsíční dřevo a jak se uplatňuje v současných dřevostavbách.

               Ing. Karel Vlček, CANNIS GROUP s.r.o. 

11:40 – 12:25     Dřevěné mosty, lávky a rozhledny. Součástí přednášky bude prezentace knihy přednášejícího Dřevěné mosty a lávky.

               Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

12:25 – 12:55     Dřevěné konstrukce, jejich údržba a rekonstrukce

               Doc. Ing. Milan Vašek, CSc., Fsv ČVUT Praha            

12:55 – 13:35     Teorie versus realita, aneb není tak zle. Nejenom o Stezce v oblacích.

               Radek Ondruch, Taros Nova s.r.o. 

13:35 – 13:55     Diskuse

REGISTRACE: pouze e-mailem u pí Lucie Zábelkové – lzabelkova@ckait.cz
Prosíme, uveďte do e-mailu: jméno, příjmení a název společnosti. Autorizované osoby také číslo autorizačního razítka.

Změna programu vyhrazena.