Skip to main content

Klastr Česká peleta

 

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech:

Dřevěné pelety

  • výroby a zpracování biomasy
  • výroby tvarových biopaliv
  • výroby energetických systémů a zdrojů
  • distribuce
  • obchodu.

Dále sdružuje subjekty zaměření

  • osvětového
  • poradenského
  • na vědu a výzkum
  • pořádání odborných akcí.

Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Celé odvětví využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci dvou sektorů, které jsou na sobě surovinově a majetkově nezávislé, ale ekonomicky vzájemně propojené. Jedná se o na jedné straně odvětví produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a na straně druhé odvětví výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách.