Skip to main content

Dům plný úspor o. p. s.

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti revitalizace bytových domů, veřejných budov, průmyslových areálů, životního prostředí a úspor energií. Využíváme zkušeností a znalostí svých zaměstnanců a spolupracovníků k nabídce plného servisu v oblasti zkvalitnění vašeho bydlení. Zajišťujeme poradenskou, obchodní, právní a inženýrskou činnost při revitalizaci bytových domů, energetickém managementu budov, využití obnovitelných zdrojů energií, financování formou úvěru nebo dotačním servisu až po vyplacení dotace. V oblasti revitalizace a modernizace bytových domů vám nabízíme odbornou pomoc při vyhodnocení rozsahu oprav, stanovení jejich priorit, stanovení správných technologických postupů, zajištění auditů, projektů, příslušných povolení, optimalizace financování, zajištění všech dostupných dotací, pomoc s organizací výběrových řízení, výběru dodavatelských firem, kontroly smluvních vztahů či řešení případných reklamací.