Skip to main content

ČFA - Česká Fotovoltaická Asociace

 

Česká fotovoltaická asociace, spolek (ČFA)
K dispozici budou na veletrhu služby České fotovoltaické asociace. Cílem činnosti tohoto sdružení je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie.

ČFA poskytuje poradenství v oblastech:
- připojení FVE
- volba technologie
- rady spojené s provozováním FVE
- legislativa OZE v ČR
- využití obnovitelných zdrojů
- úspory energií a snížení účtů za energie
- komplexní poradenství v oboru fotovoltaiky a OZE