Skip to main content

Výzkumný ústav pozemních staveb

Společnost je kompetentní nezávislou organizací pro zkoušení, osvědčování, posuzování shody, inspekci a certifikaci stavebních výrobků, konstrukcí, systémů managementu, kvalifikace dodavatelů a ověřování EPD. Je centrem technické normalizace a znaleckým ústavem. Provádí certifikaci kvality budov metodikou SBToolCZ. Poskytuje služby jak mikropodnikům, malým i středním podnikům, tak nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR.