7.–9. 2. 2019

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Další významné záštity uděleny

3.8.2017
Další významné záštity uděleny

K uděleným záštitám veletrhům Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo Praha 2018 přibyly další, a to od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební (ČVUT v Praze – FSv).

Udělení záštit si velice vážíme a těšíme se na spolupráci a konkrétní společné projekty.

 

Záštity veletrhu