6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 9–16 h

Střechy Praha – Facebook Střechy Praha – Instagram

Další možnosti propagace pro vystavovatele na veletrhu Střechy Praha

Umístění loga Cena
Logo na orientačním panelu v areálu výstaviště 1 990 Kč
Logo BALÍČEK (logo v tištěném katalogu, na orientačním panelu v areálu, na hl.stránce www, v seznamu vystavovatelů na www) 3 990 Kč

 

 

Prezentace na vstupenkách Cena
Logo na přední straně vstupenek 6 900 Kč
Zadní strana vstupenek celá 18 000 Kč
Zadní strana vstupenek 1/2 9 900 Kč
Další možnosti propagace Cena
Samostojný panel s/bez schránky (95 × 240 cm – š × v) 5000 Kč
Umístění vlastního reklamního poutače (min. 3000 Kč) 2 000 Kč/m2
Reklamní plocha v přednáškovém prostoru 2 000 Kč/m2 2 000 Kč/m2
Chodící/jezdící reklama (1 osoba) 1 900 Kč/den 1 900 Kč/den
Rozsev materiálů na stánky vystavovatelů 2 500 Kč
Rozsev materiálů návštěvníkům veletrhu 2 500 Kč/den
Prostor (max A4) k umístění propagačních materiálů v infocentru 500 Kč/den
Hosteska 150 Kč/hodina
Pronájem přednáškového sálu dle dohody

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

 

Záštity veletrhu