Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Zvýrazněné téma 2020 – pochozí ploché střechy (terasy, balkony, lodžie, střešní zahrady)

22.5.2019

Jedním z nosných témat připravovaného 22. ročníku veletrhu Střechy Praha jsou pochozí ploché střechy – terasy, balkony, lodžie a střešní zahrady.

Obytné budovy se dnes navrhují tak, aby umožnily lidem co největší kontakt s okolním prostředím. Stále vyhledávanějším řešením zastřešení jsou pro svou efektivnost právě tzv. pochozí střechy - střešní terasy, balkony či lodžie. U těchto střech musí složení provozních vrstev odpovídat především předpokládanému druhu provozu a díky vhodnému technickému řešení lze zásadním způsobem zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Kromě běžných balkonů jsou stále častějšími realizacemi terasy a zelené střechy – střešní zahrady s mnoha dalšími funkcemi (estetika, ekologie). Již letos byla nabídka vystavovatelů z oblasti realizací zelených střech velmi široká. Cílem v roce 2020 je posílit i nabídku ostatních výrobků a technologií pro pochozí ploché střechy, které vyžadují specifickou úpravu povrchu (lepící tmely a stěrkové izolace, drenážní fólie, systémové kovové profily pod terasy a balkony, dlaždice, podložky pod dlaždice, dilatační a doplňkové prvky pro vnější dlažby, balkonové vpusti apod.). Součástí nabídky budou i zábradlí zajišťující bezpečný přístup a pohyb na střešní ploše, zasklívání a stínící technika. Prezentovat se budou samozřejmě klasické jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy, a tedy výrobci hydroizolačních pásů a fólií, tepelných izolací, světlíků, odvodňovacích prvků, kotevní techniky.

Připraven je přednáškový blok (pátek 7. 2. 2020 v přednáškovém sále 6 v přízemí Vstupní haly II) na téma Pochozí ploché střechy.

Zvýrazněné téma bude vidět i v rámci Festivalu dřeva a nářadí, kde se budou krom výrobců a dodavatelů nářadí a techniky, prezentovat výrobci a realizátoři krovů, vazníků, dřevěných teras a fasád, pergol, přístřešků, půdních vestaveb, schodů a nebudou chybět ani prostředky pro ošetřování dřeva.

Nabídka výrobků a technologií je velmi rozsáhlá a věříme, že se podaří pro návštěvníky veletrhu připravit co nejširší přehled v této oblasti, včetně užitečných témat přednášek s důrazem na nutnost kontroly a údržby plochých střech.

VELETRH ZDROJEM KVALITNÍCH INFORMACÍ

Veletrh je stále více inspirativním a nepostradatelným zdrojem informací pro stavební odbornou veřejnost, ale i pro majitele domů, bytů a zástupce měst a obcí. Proto se opět mohou návštěvníci těšit na bohatý program konferencí, diskusních fór i praktických ukázek technologií a řemesel. Letos byl mimořádně úspěšný například jubilejní 20. ročník konference Izolace s tématem „Izolace v minulosti, současnosti a zejména budoucnosti“, kterého se zúčastnilo přes 180 posluchačů. Pořadatelem konference je společnost A.W.A.L., dlouhodobý partner veletrhu Střechy Praha. Další ročník této mezinárodní konference proběhne opět první veletržní den i v roce 2020 (čtvrtek 6. 2. 2020). Problematice dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům se věnoval 5. ročník Fóra dřevěných konstrukcí, kde měli návštěvníci možnost diskutovat s renomovanými odborníky z oboru. Nyní je v přípravě již 6. ročník tohoto inspirativního Fóra. Nebudou chybět ani přednášky pro širokou veřejnost, které řeší každodenní problémy majitelů domů, jako jsou údržba šikmých i plochých střech, nejčastější chyby ve střešním plášti, jak vybrat realizační firmu a semináře zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie. Další inspiraci mohou návštěvníci nalézt na Festivalu dřeva a nářadí v hale 4 s atraktivním programem po celé tři dny akce.

image