Přejít k hlavnímu obsahu

Zelené střechy

Jaké jsou přínosy zelených střech a fasád? Jak náročné technicky i finančně je vybudování zelené střechy? Co je to vegetační souvrství? Jaké jsou ověřené zásady pro projektování, realizace a údržbu střešních zahrad? Jaký vliv má typ střechy na výběr rostlin? Jaké jsou podmínky získání dotace na vybudování zelené střechy?

Tyto a další dotazy zodpovědí odborníci v poradenských centrech na veletrhu Střechy Praha 2021, jehož zvýrazněným tématem jsou právě zelené střechy. Vystavovatelé představí komplexní řešení výstavby zelených střech a fasád a nabídnou tak nové možnosti pro vytvoření příjemného prostředí k trávení volného času, k odpočinku, ale především ke zlepšení našeho životního prostředí. Střešní plochy s vegetací mají kromě estetického hlediska i mnoho pozitivních praktických vlastností, jako je schopnost zadržet dešťovou vodu a zpomalit odtok srážek, snižují hlučnost a prašnost, pohlcují škodliviny, zabraňují přehřívání, čímž prodlužují životnost střechy, regulují teplotu uvnitř budov, ochlazují budovy i její okolí a eliminují tak tepelné ostrovy ve městech.

Existuje mnoho hledisek, které ovlivňují volbu vegetačního souvrství a výběr rostlin. Mezi základní kritéria patří způsob využití vegetační střechy - zda bude sloužit k příležitostnému pobytu osob či dokonce jako sportoviště nebo parkoviště, nebo zda bude bez využití. Pobytové zelené střechy mají samostatný zavlažovací systém a jsou většinou doplněné zpevněnými plochami a mobiliářem, vegetaci mohou tvořit prakticky všechny typy porostů (tráva, keře, stromy, ale i užitkové rostliny).  Dalším důležitým kritériem jsou samozřejmě technické podmínky, vlastnosti stavební konstrukce a možnosti údržby.

Na veletrhu budou k dispozici aktuální legislativní informace k realizacím zelených střech, včetně dotačních programů. Od 15. 5. 2020 se navýšila finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy. O příspěvek lze žádat v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech. V případě komerční a městské výstavby je v jednání snížení odvodů za srážkovou vodu při vybudování zelených střech.

Vegetační střechy jsou i nosným tématem Fóra střešních konstrukcí, které pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) druhý veletržní den. Účast na Fóru bude po předchozí registraci bezplatná.