Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Zadržování dešťové vody

Veletrh vždy reagoval na aktuální dění související s jeho náplní. Ne jinak tomu bude i letos. Jedním z nově připravovaných nařízení bude povinnost u všech novostaveb zadržovat dešťovou vodu nebo umožnit její zasakování. Ideálním prostorem k zachytávání srážek je STŘECHA. Zvýrazněným tématem veletrhu tedy bude zadržování dešťové vody a její využití. Novela zákona by měla začít platit už od příštího roku 2021 a veletrh nabídne nejčerstvější informace.

V současné době je úspora pitné vody jedním z důležitých celospolečenských témat. Ochrana vody a hledání nových vodních zdrojů se týká každého, nejen obcí, měst a firem, ale i domácností. Cílem je snížit odběr povrchových i podzemních vod a vodu pitnou nahradit vodou dešťovou nebo vodou bílou/šedou tam, kde je to možné.

Efektivním řešením zadržování vody pro budoucí použití jsou například retenční nádrže pro zachytávání „dešťovky“. Nádrže, dotované jímky na dešťovou vodu a mnohá další řešení naleznete na stáncích vystavovatelů.

K dispozici bude Stavební poradenské centrum s odborníky k této problematice, včetně aktuálních informací o dotačních programech v této oblasti.

Téma úzce souvisí s dalším zvýrazněným tématem, a to zelenými střechami, které umožňují zadržet velké množství dešťové vody, ochlazují dům i své okolí, eliminují přehřívání konstrukce a celkově snižují tepelné výkyvy prostor pod střechou v letních i zimních měsících.