Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Soutěž Memoriál Antonína Fajkoše již po osmé

14.2.2019

Výsledky 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše 2018 – soutěže o střechách, určené studentům vysokých škol, byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 8. února na konferenci Izolace v Praze. I když..., o výsledcích v tradičním slova smyslu se dá jen těžko mluvit. Letos totiž byli oceněni všichni účastníci, a bez určení pořadí.

Proč pořadatelé zvolili tak netradiční koncept? Donutila je k tomu vzniklá situace, kdy se přihlásilo jen šest soutěžících! Po předchozích ročnících, v nichž se počty soutěžících počítaly v desítkách, šlo o obrovský propad. Nebyl však zapříčiněn nezájmem o soutěž samotnou, ale absencí výuky na téma střech na vysokých školách.

Prezentace soutěže a jejích výsledků Sdružením Memoriálu Antonína Fajkoše, z. s., se tak letos soustředila především na informace o stavu vysokého školství. Vyplynul z nich alarmující jev, kdy v oboru střech brzy budou chybět nejen řemeslníci, ale nedostatkovým zbožím budou i schopní technici. Co vede k tak dramatickému konstatování? Zejména fakt, že s odkazem, že tentokrát nemají jakou práci do Memoriálu Antonína Fajkoše přihlásit, se většina škol z účasti omluvila. Všechny technické vysoké školy z celé České i Slovenské republiky tak v soutěži na téma střech reprezentovalo pouhých šest studentských prací.

Snad o to víc, že je potřeba si těchto mladých střechařských mohykánů považovat, bylo předávání cen slavnostnější. Proběhlo tradičně v rámci konference Izolace, pořádané expertní kanceláří A.W.A.L. jako součást veletrhu Střechy Praha 2019, a se zájmem jej sledovaly dvě stovky návštěvníků konference. Ceny při slavnostním aktu byly jako poděkování uděleny všem šesti účastníkům:

- Bc. Jindřichu Galatovi (VUT Brno)

Soutěžní kategorie: Detail

Název práce: Novostavba bytového domu v Jenišově

Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Radim Kolář, PhD.

- Bc. Jakubu Hanzlovi (STU Bratislava)

Soutěžní kategorie: Detail

Název práce: Planetárium v Bratislave (detail zaatikového žlabu)

Odborný garant: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Ema Kiabová

- Lukáši Vejmělkovi (VUT Brno)

Soutěžní kategorie: Detail

Název práce: Novostavba polyfunkčního domu v Brně-Líšni

Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, PhD.

- Bc. Danielu Lecákovi (STU Bratislava)

Soutěžní kategorie: Grafická práce

Název práce: Plaváreň

Odborný garant: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.

Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

- Ing. Ondřeji Pilnému (VUT Brno)

Soutěžní kategorie: Grafická práce

Název práce: Zdravotnické středisko Hlinsko

Odborný garant + vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D.

- Bc. Ondřeji Plíhalovi (ČVUT Praha)

Soutěžní kategorie: Textová práce

Název práce: Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů proti sání větru

Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Jaroslav Synek, PhD.

Práce všech účastníků byly zdařilé, přesto v nich odborníci z řad poroty nedokonalosti našli. Nejčastější z nich v rámci prezentace zazněly jako doporučení, na co si dávat pozor. Uveďme alespoň objevující se popisky „Trvale pružný tmel či Vodotěsné vytmelení spoje“, které jsou bez další specifikace alibistickým nic neřešícím konstatováním, v praxi obvykle končícím zatékáním. Objevovaly se i triviální chyby ve spádování střech či jejich nedostatečném odvodnění. Porotci studenty upozornili také na to, aby nezapomínali, že s jejich výkresy se bude pracovat na stavbě a tomu by měla být podřízena jejich přehlednost i velikost. Naopak vysoce ocenili kreativitu v případě textové práce (Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů proti sání větru), kdy si student vytvořil vlastní zařízení na zkoušení odolnosti. Originální podtlaková komora byla vyrobena ze staré vany.

Ocenit soutěžící by nebylo možno bez podpory ze strany partnerů. V osmém ročníku to byly firmy a společnosti A.W.A.L., s. r. o., BRAMAC střešní systémy, spol. s r. o., Dörken, s. r. o., IZOMEX, s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o., SFS Group CZ, s. r. o., STAV-INVEST střešní systémy, s. r. o., TONDACH Česká republika, s. r. o., a TOPWET, s. r. o. Mediálním partnerem byl časopis Střechy-Fasády-Izolace.

Važme si mladých odvážlivců, kteří se pro účast v Memoriálu AF, a hlavně pak pro komplikované téma střech, rozhodli. Popřejme jim (i celému oboru), aby jim zaujetí těmito krásnými a náročnými stavebními konstrukcemi vydrželo i v jejich profesním životě.

Král je mrtev, ať žije král! Aneb, osmý ročník je za námi a současně s tím začíná ročník nový. Své práce už od teď můžete posílat na memorial.af@gmail.com, více na memorial-af.cz a na FB.

Alena Georgiadisová

Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z. s.

Foto: Alena Georgiadisová, Kateřina Zelená