Přejít k hlavnímu obsahu

SBD Praha kráčí k Inteligentní správě

6.10.2021

Stavební bytové družstvo Praha, partner veletrhu Střechy Praha, na sklonku roku 2019 představilo svým klientům vizi moderní podoby budoucí správy bytových domů, která se opírá o srozumitelnost, přehlednost a dostupnost informací v online prostředí. Právě tehdy se už naplno rozjížděl vývojový tým partnerské společnosti BeiT, pracující na Bytovém kontu jako softwarovém základu nového řešení pro správu a provoz bytových domů. Řešení, které jeho tvůrci pojmenovali Inteligentní správa, automaticky získává a centralizuje všechna data potřebná pro správu společných částí bytového domu. Jde o náročný projekt, který se nelimituje jenom na výrazně lepší softwarové řešení. Jak pokročili jeho tvůrci s odstupem času?

„I když máme před sebou ještě spoustu práce, vlastně nikdy nekončící“ říká Martin Kroh, předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha, „tak máme všichni velkou radost, že jsme tento měsíc zahájili testování účetnictví“. Není divu. To je totiž spolu s již delší dobu prověřovanou evidencí prostor, osob a zařízení nejen robustní, ale také nejdůležitější částí rodící se Inteligentní správy. Již v loňském roce bylo úspěšně testováno automatizované zpracování dat z veřejných rejstříků. V blízké době se k tomu přidá podobně automatizované odbavování klientů jimi samotnými tak, jak to vyžadují právní předpisy. Bude to vlastně hodně podobné tomu, co je běžné cestujícím na letištích. I tady systém počítá s tím, že odbavení nabyvatelem bytu bude zdarma.

Ačkoliv o vývoji moderního softwaru uvažovalo SBD Praha již delší dobu, rozhodnutí pustit se od slov k činům hodně urychlila debata o novelizované evropské směrnici k nakládání s energiemi (Energy Efficiency Directive – EED) a následně pak doslova eskalovala covidová opatření. „Všichni, uživatelé bytů, členové statutárních orgánů bytových korporací (SVJ a BD) i my, správci bytových domů, si uvědomujeme, jakou hodnotu přinese vstup digitalizace a automatizace v online režimu všem zúčastněným“ vysvětluje Martin Kroh a vypočítává očekávané benefity „převzetí některých, dosud outsourcovaných služeb, vytvoření řady dalších, úspory nákladů i času, na straně správce i klientů a pro správce i nárůst zájmu o jeho služby“.

Vedle shora řečeného totiž běží vývoj uceleného pasportu stavebně technických částí bytových domů, kde se počítá s napojením na BIM model. Na to bude navazovat ticketing, tj. evidence všech požadavků statutárních orgánů, uživatelů bytů i dodavatelů s možností průběžného sledování jejich vyřizování. „Počítáme s tím, že nám to pomůže odbourat četné dotazy, umožní zastupitelnost zaměstnanců s plynulým plněním zadaných úkolů, ale také zlepší přehled o tom, jak vlastně správce úkony pro bytový dům zajišťuje“ mne si ruce předseda SBD Praha. Bude to totiž také cenný podklad pro správu správce, která bude kdykoliv vyhotovitelná za jakékoliv zvolené období. „Už vidím, jak se leknou oči nadšením nejednomu předsedovi výboru nebo představenstva“ směje se Martin Kroh.

Svým zákazníkům slíbilo SBD Praha změnu. A to nikoliv kosmetickou změnu s cílem splnit nezbytné legislativní minimum, vyplývající z dnešních předpisů i evropských požadavků na jejich úpravu. SBD Praha a BeiT společně přijaly výzvu v podobě sloučení mnoha příbuzných oborů ke zvýšení automatického zpracování dat, jejich online propojení a sdílení.

Ještě v letošním roce plánuje SBD Praha představit členům statutárních orgánů SVJ a BD novou klientskou aplikaci, která jim umožní sledovat většinu dat o správě a provozu bytového domu. Zájemci si však budou moci pro jednotlivé části nastavovat řadů parametrů, o jejichž překročení budou automaticky upozorněni. Správa pohledávek, sledování změn v osobách vlastníků či nájemců, plán oprav, vývoj plánovaných nákladů, monitoring spotřeb energií a médií se tak dostanou pod kontrolu statutárních orgánů. A uživatel bytu? Ten si počká jen o malinko déle. Už v příštím roce za ním vyrazí rozšířená mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím získá všechny potřebné informace, vztahující se k jeho bytu či dokonce bytům. Ano, bytům. Bude si totiž moci v aplikaci sám pospojovat bytová či „garážová“ konta, sledovat a spravovat vše na jednom místě!

Asi hodně diskutovanou oblastí jsou v současné době energie a média, respektive jejich měření, sledování a vyhodnocování. A právě tato oblast se nyní stala klíčovou pro jednání s klienty o potřebných změnách ve vybavení jejich domů vhodnou technologií měření. „Spolupráce v této oblasti je v současné době rozhodující, správný výběr technologie na pět či deset let je totiž zásadním pro možnost napojení na Inteligentní správu. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že nekompatibilní technologie nebo její horší technické parametry při online sledování přinese vyšší budoucí náklady na opravy a údržbu, v horším případě dokonce znemožní poskytování řady služeb“ vysvětluje Martin Kroh.

SBD Praha má jasnou ambici zavádět měření i rozúčtování pro své zákazníky v takové podobě, která umožní zmiňované online funkcionality, ale především umožní napojení na rozsáhlé funkcionality z ostatních oblastí celkového řešení Inteligentní správy domu. Není totiž pochyb, že tyto činnosti se musí zásadně transformovat, automatizovat, a nakonec splynout do jednoho řetězce postupných operací, mají-li být nákladově efektivní. Tady je nutné upozornit, že již není nákladově efektivní zachovat současné dodavatele technologií měření a rozúčtování. Tyto technologie a služby dozrály své doby a je nutné je nahradit (v době jejich končících cejchů) novými druhy měření, které ale nepředstavují vícenáklad, naopak umožní v budoucnu šetřit a vyhnout se právě mimořádným událostem.

„Je skvělé vidět, jak to začíná zajímat a bavit naše stávající zákazníky. Už se těším na to, až s nabídkou Inteligentní správy oslovíme další bytové domy. Pevně věřím, že jim nabídneme opravdovou vstupenku do 21. století. A mnozí budou jistě překvapeni, že jejím odesílatelem budou právě bytová družstva“ uzavírá nadšeně Martin Kroh, který je nejen předsedou představenstva SBD Praha, ale také předsedou Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) a České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB). Ale o tom zase někdy jindy. V každém případě držíme palce. Na takový impuls čekala správa bytových domů hodně dlouho.

Zajímá Vás více o Inteligentní správě? Chcete mít také svůj bytový dům a hlavně náklady s tím spojené pod kontrolou? Kontaktujte SBD Praha přímo na: zilak@sbdpraha.cz, budou se Vám věnovat a vše vysvětlí nebo se podívejte na jejich webové stránky www.sbdpraha.cz, kde se dozvíte i mnoho dalšího.

SBD Praha kráčí k Inteligentní správě