Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Pour Féliciter 2021

Pořadatel souboru veletrhů Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo Praha 2021, společnost Střechy Praha s.r.o., vyhlašuje 6. ročník soutěže Pour Féliciter o nejpoutavější PF 2021. Do této soutěže se může přihlásit každý, kdo se nějakou formou na těchto veletrzích prezentuje či je partnerem veletrhů. Cílem je podpořit kreativitu a originální počiny v této oblasti.

Historie soutěže ZDE

Vznik zkratky „PF“ 

Zkratka PF byla odvozena z francouzského Pour Féliciter ("pro štěstí"). Významným popularizátorem novoročenek byl hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína, který na počátku 19. století začal místo zvyku přijímání zdvořilostních návštěv k Novému roku rozesílat blahopřejné lístky. Doplněním textu blahopřání ve francouzštině hrabě vytvořil zdání světovosti, francouzština byla vždy považována za jazyk diplomatů, šlechty a vzdělanců.

MOTTO SOUTĚŽE:  

“Skutečná originalita nespočívá v novém způsobu, ale v novém vidění.”

(“True originality consists not in a new manner but in a new vision.”)

Podmínky a postup pro přihlášení:

 • Přihláška do soutěže viz níže formulář k vyplnění, včetně možnosti nahrát elektronická data.  Data můžete zaslat též e-mailem na: hbromova@strechy-praha.cz. Případnou tiskovou podobu PF zašlete na adresu Střechy Praha s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13 (tištěná verze není podmínkou).

 • Přihlášení do soutěže je ZDARMA

 • Uzávěrka přihlášek a podkladů do soutěže je 20. 1. 2021

 • Počet PF přihlášených jedním subjektem je omezen na 2 ks

 • Přihlašovatel se nějakou formou prezentuje nebo je partnerem veletrhu Střechy Praha/Solar Praha/Řemeslo Praha/Purpo Praha 2021

 • PF by mělo vyjadřovat korporátní snahu o prezentaci podnikatelské filozofie (vazba mezi obsahem PF a předmětem podnikání přihlašovatele)

 • Zasláním PF účastníci souhlasí s reprodukcí svého díla (ve veletržních novinách, na www veletrhu apod.)

 • Vyhlášení výsledků soutěže proběhne první veletržní den 4. 2. 2021 (čas a sál bude upřesněn)

Kritéria pro hodnocení:

 • Kompozice (vizuální stránka, design)

 • Námět a provedení obrázků, grafiky, textu

 • Kvalita tisku u tištěných PF

 • Propracovanost sdělení podnikatelské filozofie

 • Celkový účinek a hlavní idea

Hlavní cenou je uveřejnění vítězného PF 2021 ve vstupní hale areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve velkém formátu po celou dobu veletrhu Střechy Praha 2021 (4. – 6. 2. 2021).

Vítězné PF bude též otištěno ve veletržních novinách Střechy Dnes.

Kontaktní osoba

Přiložte jeden soubor ve formátu JPG nebo PDF o maximální velikosti 7 MB.
Potvrzení