Přejít k hlavnímu obsahu

Nomenklatura

 • Střechy Praha
  • 1. Střešní krytina skládaná
   • 1.1 Krytina z tašek pálených
   • 1.2 Krytina z tašek betonových
   • 1.3 Krytina vláknocementová
   • 1.4 Krytina z asfaltových šindelů
   • 1.5 Krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek
   • 1.6 Krytina kovová
    • 1.6.1 Krytina kovová z pozinkovaného plechu
    • 1.6.2 Krytina kovová z titanzinku
    • 1.6.3 Krytina kovová z hliníkového plechu
    • 1.6.4 Krytina kovová z měděného plechu
   • 1.7 Krytina z přírodních materiálů
    • 1.7.1 Krytina z přírodní břidlice
    • 1.7.2 Krytina z dřevěných šindelů
   • 1.8 Krytina plastová
   • 1.9 Krytina skleněná
  • 2. Povlaková krytina
   • 2.1 Hydroizolační asfaltové pásy
   • 2.2 Hydroizolační folie
   • 2.3 Nopové fólie
   • 2.4 Stěrky, nátěry, nástřiky
   • 2.5 Zelené střechy
    • 2.5.1 Souvrství střešního pláště
    • 2.5.2 Vegetační souvrství
    • 2.5.3 Rostlinný pokryv
   • 2.6 Terasy, balkony, lodžie
    • 2.6.1 Střešní vtoky
    • 2.6.2 Podložky, terče, profily
    • 2.6.3 Povrchy teras (dlažba, dřevo, WPC aj.)
  • 3. Tepelné izolace
   • 3.1 Tepelné izolace z minerálních vláken
   • 3.2 Tepelné izolace ze skelných vláken
   • 3.3 Tepelné izolace z pěnového skla
   • 3.4 Tepelné izolace z expandovaného (pěnového) polystyrenu
   • 3.5 Tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu
   • 3.6 Tepelné izolace z pěnového polyuretanu (PIR, PUR)
   • 3.7 Tepelné izolace z přírodních materiálů
   • 3.8 Ostatní tepelné izolace
   • 3.9 Ochranné textilie
  • 4. Kotevní prvky
   • 4.1 Kotevní prvky pro povlakové izolace
   • 4.2 Montážní přístroje
  • 5. Střešní doplňky
   • 5.1 Střešní doplňky ke skládané krytině
    • 5.1.1 Doplňkové hydroizolační vrstvy
    • 5.1.2. Parotěsné zábrany, parobrzdy
    • 5.1.3 Hřebenové odvětrávací systémy
    • 5.1.4 Větrací střešní systémy
    • 5.1.5 Střešní průlezy
    • 5.1.6 Ventilační komínky
    • 5.1.7 Klempířské prvky
    • 5.1.8 Lapače střešních splavenin
    • 5.1.9 Sněhové zábrany
    • 5.1.10 Střešní a komínové lávky
    • 5.1.11 Ozdobné prvky skládaných krytin
    • 5.1.12 Ostatní příslušenství skládaných krytin
   • 5.2 Střešní doplňky k povlakové krytině
    • 5.2.1 Odvodňovací prvky
    • 5.2.2 Klempířské prvky
    • 5.2.3 Větrací turbíny
    • 5.2.4 Větrací komínky
   • 5.3 Záchytné systémy proti pádu osob z výšky
   • 5.4 Systémy na detekci zatékání
   • 5.5 Ostatní střešní doplňky
  • 6. Odvodnění střech
   • 6.1 Okapové systémy z plechu
   • 6.2 Okapové systémy z plastu
   • 6.3 Ochrana střešních žlabů a svodů proti zamrzání
   • 6.4 Zadržování dešťové vody
  • 7. Nosné konstrukce střech
   • 7.1 Dřevěné konstrukce krovů
    • 7.1.1 Dřevěné nosníky plnostěnné
    • 7.1.2 Dřevěné nosníky lepené
    • 7.1.3 Dřevěné latě
    • 7.1.4 Dřevěné střešní vazníky příhradové
    • 7.1.5 CNC technika
   • 7.2 Ocelové konstrukce krovů
   • 7.3 Jiné konstrukční systémy
  • 8. Střešní okna a světlíky
   • 8.1 Střešní okna
   • 8.2 Střešní světlíky
   • 8.3 Světlovody
   • 8.4 Kouřové klapky
   • 8.5 Doplňkové výrobky
  • 9. Průsvitná zastřešení, přístřešky
   • 9.1 Průsvitná zastřešení, přístřešky ze skla
   • 9.2 Průsvitná zastřešení, přístřešky z polykarbonátů
   • 9.3 Průsvitná zastřešení, přístřešky ze sklolaminátů
   • 9.4 Průsvitná zastřešení, přístřešky - ostatní
  • 10. Výrobky pro půdní vestavby
   • 10.1 Sádrokartonové desky
    • 10.1.1 Nosné ocelové konstrukce
    • 10.1.2 Upevňovací prvky
    • 10.1.3 Povrchové úpravy
   • 10.2 Zdící materiály pro půdní vestavby
   • 10.3 Pojistné hydroizolační folie
   • 10.4 Parotěsné zábrany
   • 10.5 Těsnící pásky a profily
   • 10.6 Protipožární obklady
   • 10.7 Skládací stropní schody
   • 10.8 Ostatní výrobky pro půdní vestavby
  • 11. Obvodové pláště budov
   • 11.1 Nosné konstrukce
    • 11.1.1 těžké (betonové, železobetonové, zděné)
    • 11.1.2 lehké (ocelové, hliníkové, prosklené, jiné)
   • 11.2 Zateplovací systémy
    • 11.2.1 kontaktní zateplovací systémy
    • 11.2.2 provětrávané zateplovací systémy
   • 11.3 Povrchové úpravy zateplovacích systémů
    • 11.3.1 tepelněizolační omítky
    • 11.3.2 fasádní omítky a barvy
    • 11.3.3 fasádní obklady
    • 11.3.4 prosklené fasádní systémy
    • 11.3.5 jiné zateplovací systémy
   • 11.4 Výplně otvorů
    • 11.4.1 okna
    • 11.4.2 dveře, vrata
    • 11.4.3 stínící technika
    • 11.4.4 bezpečnostní prvky
  • 12. Hromosvody a uzemnění
  • 13. Komíny a jejich příslušenství
  • 14. Tmely a lepidla
  • 15. Povrchové úpravy
   • 15.1 Nátěry dřevěných výrobků
   • 15.2 Nátěry kovových konstrukcí
   • 15.3 Nátěry betonových konstrukcí
   • 15.4 Nátěry protipožární
   • 15.5 Nátěry proti biotickým škůdcům
   • 15.6 Ostatní povrchové úpravy
  • 16. Upevňovací a spojovací prvky
   • 16.1 Vruty, hřebíky, sponky
   • 16.2 Kování pro tesařské konstrukce
  • 17. Realizace střech
   • 17.1 Pokrývačské práce
   • 17.2 Klempířské práce
   • 17.3 Tesařské práce
   • 17.4 Realizace půdních vestaveb
   • 17.5 Kominické práce
  • 18. Realizace a rekonstrukce staveb
   • 18.1 Domy rodinné
   • 18.2 Domy bytové
   • 18.3 Pergoly, přístřešky
   • 18.4 Ostatní stavby
  • 19. Software
  • 20. Instituce, služby
   • 20.1 Banky a spořitelny, pojišťovny
   • 20.2 Konzultační a poradenská činnost
   • 20.3 Projektová a inženýrská činnost
   • 20.4 Realitní činnost
  • 21. Vzdělávání
   • 21.1 Odborná školení, přednášky
   • 21.2 Odborná literatura, časopisy
  • 22. Jiné 
 • Solar Praha
  • S1. Alternativní zdroje energie
   • S1.1 Fotovoltaika
    • S1.1.1 Fotovoltaické elektrárny
    • S1.1.2 Ostrovní systémy
    • S1.1.3 Výroba fotovoltaických komponentů
    • S1.1.4 Servis a údržba fotovoltaických elektráren
   • S1.2 Solární termika
    • S1.2.1 Solární termické systémy
    • S1.2.2 Výroba komponentů solárně termických systémů
   • S1.3 Větrné elektrárny
    • S1.3.1 Návrh a realizace větrných elektráren
    • S1.3.2 Výroba větrných elektráren
   • S1.4 Malé vodní elektrárny
   • S1.5 Biomasa
    • S1.5.1 Výroba a prodej biomasy
    • S1.5.2 Kotle na biomasu
    • S1.5.3 Návrh a výroba tepláren a elektráren na biomasu
    • S1.5.4 Výroba komponent pro teplárny a elektrárny na biomasu
   • S1.6 Kogenerace
    • S1.6.1 Prodej a instalace kogeneračních jednotek
    • S1.6.2 Výroba kogeneračních jednotek
   • S1.7 Tepelná čerpadla
    • S1.7.1 Prodej a instalace tepelných čerpadel
    • S1.7.2 Výroba tepelných čerpadel
    • S1.7.3 Klimatizace a větrání
   • S1.8 Využití odpadního tepla
   • S1.9 Ostatní alternativní zdroje energie
  • S2. Akumulace vyrobené energie
   • S2.1 Akumulátory elektrické energie
   • S2.2 Akumulátory tepelné energie
  • S3. Úspory energií
   • S3.1 Úspora tepla – nízkoenergetické a pasivní domy
   • S3.2 Úspora elektřiny
    • S3.2.1 Energeticky šetrné domácí spotřebiče
    • S3.2.2 Úsporné žárovky a zářivky, LED, ...
    • S3.2.3 EKO baterie a nabíječky, časovače
   • S3.3 Úspora vody (EKO sprchové hlavice, perlátory, ...)
   • S3.4 Produkty na solární energii (solární svítidla, nabíječky, rádia, hračky)
   • S3.5 Šetrná doprava (hybridy, elektromobily, elektroskútry, elektrokola, plyn, vodík, biopaliva, ...)
  • S4. Financování, dotace
  • S5. Poradenství, odborné instituce, literatura
 • Řemeslo Praha
  • R1. Nástroje, nářadí, náčiní, stroje a technika
   • R1.1 Ruční a elektrické nářadí a příslušenství
   • R1.2 Pneumatické ruční nářadí, kompresory
   • R1.3 Strojní zařízení a vybavení
   • R1.4 Spojovací materiály a technika
   • R1.5 Mobilní dílny
   • R1.6 Manipulační a transportní technika
    • R1.6.1 Užitkové automobily
    • R1.6.2 Stavební výtahy a vrátky
    • R1.6.3 Mobilní pracovní plošiny a lávky
    • R1.6.4 Speciální zvedací zařízení
    • R1.6.5 Lešení a žebříky
    • R1.6.6 Ostatní manipulační a transportní technika
   • R1.7 Půjčovny strojů a techniky
  • R2. Pracovní vybavení řemeslníků
   • R2.1 Pracovní oděvy, obuv, rukavice a doplňky
   • R2.2 Bezpečnostní vybavení a ochranné pomůcky
  • R3. Digitalizace řemesel
   • R3.1 Moderní zaměřování staveb, 3D scanování, 3D modely
   • R3.2 Letecké inspekce objektů, diagnostika poruch
   • R3.3 Získávání dat pomocí dronů, analýzy dat
   • R3.4 Hardware, software, mobilní aplikace
  • R4. Řemeslné práce
  • R5. Instituce, služby, vzdělávání
   • R5.1 Odborné školství
   • R5.2 Cechy, svazy, komory, asociace
   • R5.3 Vzdělávání, rekvalifikace, školení, poradenství
  • R6. Řemeslné tradice (muzea, sbírky, …)
 • Purpo Praha
  • P1. Údržba a čištění střech, fasád a ostatních vnějších povrchů
  • P2. Ochrana, údržba, sanace dřeva
  • P3. Údržba budov, zeleně a další facility management služby
  • P4. Údržba a úklid vnitřních prostor a povrchů
   • P4.1 Podlahy
   • P4.2 Povrchy vnitřních konstrukcí
   • P4.3 Hygiena, sanita
   • P4.4 Čistící a úklidové stroje a prostředky
  • P5. Komunální technika, stroje a zařízení pro průmyslové čištění
  • P6. Ochranné pracovní prostředky a vybavení, záchytné systémy pro práci ve výškách
  • P7. Zajištění BOZP, vzdělávání, poradenství